Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Zo werkt het.
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Duidelijkheid maakt de weg vrij voor ontwikkeling

Welkom bij BirdView

Psychologische en psychiatrische expertises

Wij informeren u, als verwijzer, graag over de gang van zaken bij een onderzoek uitgevoerd door BirdView.

Wat kunt u verwachten van onderzoek uitgevoerd door Birdview
BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zoomen we in op verschillende psychologische facetten. Uitzoomen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext. BirdView gaat in haar onderzoeken nadrukkelijk op zoek naar bestaande mogelijkheden ten aanzien van werk en handvatten om eventuele beperkingen in werk of loopbaan op te heffen. 

In onze handout treft u een volledig overzicht van onze expertises en aanvullende modules.

Inplannen en afstemmen
Binnen BirdView wordt er gewerkt aan de hand van duidelijke en inzichtelijk procedures, waarbij transparantie vooropstaat. De volledige procedure treft u rechtsboven.

Een traject bij BirdView wordt gekenmerkt door de volgende punten:
Na aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt om het onderzoek in te plannen. BirdView biedt de mogelijkheid een onderzoek binnen 10 werkdagen plaats te laten vinden, mits voldaan wordt aan een aantal vereisten (zie volledige procedure).

Voorafgaand aan het onderzoek neemt de psycholoog, arbeidsdeskundige of psychiater contact op met verwijzer om de onderzoeksvraag te specificeren. Daarnaast wordt een inventariserende vragenlijst naar cliënt en, na toestemming, naar werkgever/leidinggevende gestuurd. Hiermee benaderen wij de problematiek driedimensionaal.   

Onderzoek en rapportage
Het onderzoek vindt, wanneer haalbaar, plaats op één werkdag, of op verzoek op twee of meerdere dagdelen. Opdrachtgever wordt geïnformeerd over dit verloop.

Onderzoeksbevindingen worden weergegeven in een medisch-inhoudelijk rapport bestemd voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts of andere medische specialist. Voor werkgever wordt indien gewenst een niet-medische terugkoppeling opgesteld (werkgeversbrief). Beiden worden ter inzage verstuurd naar cliënt, welke de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en eventuele feitelijke onjuistheden door te geven. Wanneer eventuele onjuistheden zijn aangepast worden de stukken verstuurd. 

BirdView hanteert een totale doorlooptijd van circa 5 weken vanaf datum onderzoek. Indien er sprake is van een aanvullende psychiatrische expertise dan wel arbeidsdeskundigonderzoek is de doorlooptijd doorgaans 2 weken langer.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving omtrent werk en ziekte verwijzen we naar het NIP.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Game helpt razendsnel bij opsporen Alzheimer

17-06-2019

Onderzoekers kunnen in een paar minuten de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer bij iemand herkennen als de proefpersoon de game Sea Hero Quest speelt. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie.

Lees meer

Bewijs voor relatie nature-nurture bij psychotische stoornissen

26-08-2019

Psychotische stoornissen ontstaan omdat sommige mensen een genetische gevoeligheid hebben voor bepaalde risicofactoren voor het ontwikkelen van die stoornissen, zoals cannabisgebruik en traumatische gebeurtenissen. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek.

Lees meer