Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • uitzoomen: behoefte van aanvrager
  • inzoomen: persoonlijke mogelijkheden werknemer
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

Onze filosofie

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk

Wij geloven dat diagnostiek een belangrijke eerste stap is om een werknemer duurzaam aan het werk te laten zijn. Diagnostiek ontwart en geeft richting.

Duurzame inzetbaarheid
BirdView heeft de overtuiging dat werk de geestelijke gezondheid bevordert: maatschappelijk meedoen is betekenisvol.  De loopbaan is geen statisch gegeven, maar is juist dynamisch van aard en altijd in beweging. Dit maakt dat op verschillende momenten verandering in functioneren maar ook behoeftes of mogelijkheden plaatsvindt. Vastlopen binnen de loopbaan als gevolg hiervan is een veelvoorkomend probleem. Zowel werkgever als werknemer kunnen hiervan nadelige gevolgen ondervinden. Omdat niet altijd duidelijk is wat hierbij (ontwikkel-) stappen kunnen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig (psychisch) ziekteverzuim te voorkomen, biedt gericht onderzoek uitkomst. 

Expertises
BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Wij hanteren daarbij een 'vogelperspectief' waarbij wij - afgestemd op de onderzoeksvraag - inzoomen op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Het vervolgens uitzoomen door het integreren van informatiebronnen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext.

BirdView brengt in haar expertises naast belemmeringen ook mogelijkheden in werk in kaart, waarbij randvoorwaarden worden geïdentificeerd. Tevens gaat aandacht uit naar waarden binnen het werk, teneinde werk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van het individu. 

Werk als waarde
In het kader van de duurzame inzetbaarheid, heeft prof. dr. Jac  van der Klink, het ‘Quality of Working Life Model’ ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. 


 

  

 

 

Centraal in dit model staat de ‘capability set’, het palet aan daadwerkelijke mogelijkheden die iemand heeft binnen de werkcontext om taken uit te voeren welke waarde toevoegen, voor zowel de organisatie als voor de medewerker. De balans tussen deze persoonlijke en organisatorische waarden en mogelijkheden wordt gezien als een belangrijke voorspeller voor duurzame inzetbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat deze balans zelfs een grotere voorspellende waarde heeft dan het veelal bekeken (huidig) functioneren van werknemer.

Op de 'Werk als Waarden' website vindt u meer uitleg over deze, door ons omarmde, benadering en bijbehorende mogelijkheden en projecten. 

Capability set
Binnen expertiseonderzoeken van BirdView wordt er aan de hand van deze wetenschappelijke bevindingen expliciet aandacht besteed aan deze capability set. Hiervoor wordt de gevalideerde capability vragenlijst van prof. dr. Jac van der Klink ingezet. Uniek in deze vragenlijst is dat niet alleen wordt uitgevraagd wat de medewerker waardevol vindt in zijn/haar werk, maar ook of het huidige werk mogelijkheden biedt om deze waarden tot uiting te laten komen en of het de werknemer lukt om deze waarden daadwerkelijk in het werk te realiseren.
Indien naar voren komt dat waarden niet aansluiten bij huidige mogelijkheden, of ondanks passende mogelijkheden waarden niet tot realisatie komen, zal hiervoor specifiek advies worden geformuleerd. Naast dat BirdView eventuele handvatten voor werk of re-integratie biedt, geven wij tevens adviezen om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Zoomvermoeidheid

16-06-2020

Sinds de crisistijd wordt er massaal gebruik gemaakt van beeldbelprogramma’s, zoals Skype en Zoom. Hou jij niet van beeldbellen; word je er onrustig en moe van? Er zijn meer mensen die er last van hebben en er is een logische verklaring voor.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer