Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • uitzoomen: behoefte van aanvrager
  • inzoomen: persoonlijke mogelijkheden werknemer
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

Onze filosofie

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk

Wij geloven dat diagnostiek een belangrijke eerste stap is om een werknemer duurzaam aan het werk te laten zijn. Diagnostiek ontwart en geeft richting.

Duurzame inzetbaarheid
BirdView heeft de overtuiging dat werk de geestelijke gezondheid bevordert: maatschappelijk meedoen is betekenisvol.  De loopbaan is geen statisch gegeven, maar is juist dynamisch van aard en altijd in beweging. Dit maakt dat op verschillende momenten verandering in functioneren maar ook behoeftes of mogelijkheden plaatsvindt. Vastlopen binnen de loopbaan als gevolg hiervan is een veelvoorkomend probleem. Zowel werkgever als werknemer kunnen hiervan nadelige gevolgen ondervinden. Omdat niet altijd duidelijk is wat hierbij (ontwikkel-) stappen kunnen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig (psychisch) ziekteverzuim te voorkomen, biedt gericht onderzoek uitkomst. 

Expertises
BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Wij hanteren daarbij een 'vogelperspectief' waarbij wij - afgestemd op de onderzoeksvraag - inzoomen op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Het vervolgens uitzoomen door het integreren van informatiebronnen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext.

BirdView brengt in haar expertises naast belemmeringen ook mogelijkheden in werk in kaart, waarbij randvoorwaarden worden geïdentificeerd. Tevens gaat aandacht uit naar waarden binnen het werk, teneinde werk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van het individu. 

Werk als waarde
In het kader van de duurzame inzetbaarheid, heeft prof. dr. Jac  van der Klink, het ‘Quality of Working Life Model’ ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. 


 

  

 

 

Centraal in dit model staat de ‘capability set’, het palet aan daadwerkelijke mogelijkheden die iemand heeft binnen de werkcontext om taken uit te voeren welke waarde toevoegen, voor zowel de organisatie als voor de medewerker. De balans tussen deze persoonlijke en organisatorische waarden en mogelijkheden wordt gezien als een belangrijke voorspeller voor duurzame inzetbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat deze balans zelfs een grotere voorspellende waarde heeft dan het veelal bekeken (huidig) functioneren van werknemer.

Op de 'Werk als Waarden' website vindt u meer uitleg over deze, door ons omarmde, benadering en bijbehorende mogelijkheden en projecten. 

Capability set
Binnen expertiseonderzoeken van BirdView wordt er aan de hand van deze wetenschappelijke bevindingen expliciet aandacht besteed aan deze capability set. Hiervoor wordt de gevalideerde capability vragenlijst van prof. dr. Jac van der Klink ingezet. Uniek in deze vragenlijst is dat niet alleen wordt uitgevraagd wat de medewerker waardevol vindt in zijn/haar werk, maar ook of het huidige werk mogelijkheden biedt om deze waarden tot uiting te laten komen en of het de werknemer lukt om deze waarden daadwerkelijk in het werk te realiseren.
Indien naar voren komt dat waarden niet aansluiten bij huidige mogelijkheden, of ondanks passende mogelijkheden waarden niet tot realisatie komen, zal hiervoor specifiek advies worden geformuleerd. Naast dat BirdView eventuele handvatten voor werk of re-integratie biedt, geven wij tevens adviezen om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer