Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • uitzoomen: behoefte van aanvrager
  • inzoomen: persoonlijke mogelijkheden werknemer
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

Onze filosofie

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk

Wij geloven dat diagnostiek een belangrijke eerste stap is om een werknemer duurzaam aan het werk te laten zijn. Diagnostiek ontwart en geeft richting.

Duurzame inzetbaarheid
BirdView heeft de overtuiging dat werk de geestelijke gezondheid bevordert: maatschappelijk meedoen is betekenisvol.  De loopbaan is geen statisch gegeven, maar is juist dynamisch van aard en altijd in beweging. Dit maakt dat op verschillende momenten verandering in functioneren maar ook behoeftes of mogelijkheden plaatsvindt. Vastlopen binnen de loopbaan als gevolg hiervan is een veelvoorkomend probleem. Zowel werkgever als werknemer kunnen hiervan nadelige gevolgen ondervinden. Omdat niet altijd duidelijk is wat hierbij (ontwikkel-) stappen kunnen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig (psychisch) ziekteverzuim te voorkomen, biedt gericht onderzoek uitkomst. 

Expertises
BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Wij hanteren daarbij een 'vogelperspectief' waarbij wij - afgestemd op de onderzoeksvraag - inzoomen op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Het vervolgens uitzoomen door het integreren van informatiebronnen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext.

BirdView brengt in haar expertises naast belemmeringen ook mogelijkheden in werk in kaart, waarbij randvoorwaarden worden geïdentificeerd. Tevens gaat aandacht uit naar waarden binnen het werk, teneinde werk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van het individu. 

Werk als waarde
In het kader van de duurzame inzetbaarheid, heeft prof. dr. Jac  van der Klink, het ‘Quality of Working Life Model’ ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. 


 

  

 

 

Centraal in dit model staat de ‘capability set’, het palet aan daadwerkelijke mogelijkheden die iemand heeft binnen de werkcontext om taken uit te voeren welke waarde toevoegen, voor zowel de organisatie als voor de medewerker. De balans tussen deze persoonlijke en organisatorische waarden en mogelijkheden wordt gezien als een belangrijke voorspeller voor duurzame inzetbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat deze balans zelfs een grotere voorspellende waarde heeft dan het veelal bekeken (huidig) functioneren van werknemer.

Op de 'Werk als Waarden' website vindt u meer uitleg over deze, door ons omarmde, benadering en bijbehorende mogelijkheden en projecten. 

Capability set
Binnen expertiseonderzoeken van BirdView wordt er aan de hand van deze wetenschappelijke bevindingen expliciet aandacht besteed aan deze capability set. Hiervoor wordt de gevalideerde capability vragenlijst van prof. dr. Jac van der Klink ingezet. Uniek in deze vragenlijst is dat niet alleen wordt uitgevraagd wat de medewerker waardevol vindt in zijn/haar werk, maar ook of het huidige werk mogelijkheden biedt om deze waarden tot uiting te laten komen en of het de werknemer lukt om deze waarden daadwerkelijk in het werk te realiseren.
Indien naar voren komt dat waarden niet aansluiten bij huidige mogelijkheden, of ondanks passende mogelijkheden waarden niet tot realisatie komen, zal hiervoor specifiek advies worden geformuleerd. Naast dat BirdView eventuele handvatten voor werk of re-integratie biedt, geven wij tevens adviezen om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Prettig en gezond thuiswerken tijdens de corona-uitbraak: een overzicht voor u als werkgever

31-03-2020

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen voorlopig thuis. Voor sommigen de dagelijkse praktijk, maar voor de meesten is het even wennen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers prettig en gezond kunnen thuiswerken deze weken? Lees hier de tips gegeven door  ArboNet

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Corona hulpverleningsloket van BirdView/Ascender

26-03-2020

Net als u zien wij dat momenteel veel medewerkers binnen organisaties vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties.

BirdView biedt - in samenwerking met haar partner Ascender - in deze tijd een 24/7 hulplijn aan.

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Dienstverlening ten tijden van Corona

18-03-2020

Wij brengen u graag op de hoogte over de mogelijkheden van BirdView expertises ten tijde van de Corona crisis en daarbij horende maatregelen.

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Freelance GZ psycholoog diagnostiek gezocht

02-03-2020

Per direct zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog met regelmaat beschikbaar op freelance basis, voor de regio Utrecht en Amsterdam voor het doen van klinische expertises en persoonlijkheidsonderzoek.

Lees meer

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer