Werk als waarde

Duurzame inzetbaarheid

Bij Birdview staat het ‘Werk als Waarde Model’ hoog in het vaandel. Wat is dit voor model en hoe wordt het toegepast in de praktijk? Je leest het in dit artikel.

Bij Birdview staat het ‘Werk als Waarde Model’ hoog in het vaandel. Dit model werd ontwikkeld door prof. dr. van der Klink (et al.). Zijn team ontwikkelde het Werk als Waarde Model op basis van de Capability Benadering, waar Amartya Sen eerder een Nobelprijs voor won.

Het Werk als Waarde Model impliceert, zoals de naam al weergeeft, dat werk een bepaalde waarde moet toevoegen. Hiermee wordt bedoeld dat werk een toevoeging moet zijn in het leven van werkenden. Anderzijds moeten werkenden een toevoeging vormen voor een bedrijf of organisatie.

In het model staan enkele belangrijke waarden centraal. Voorbeelden van deze waarden zijn; in hoeverre wordt iemand betrokken bij belangrijke beslissingen? Kan iemand binnen een functie zijn of haar eigen doelen stellen? Of kan iemand zijn eigen kennis en ervaring toepassen binnen een functie?

Verondersteld wordt dat wanneer werkenden binnen een bedrijf of organisatie ruimte krijgen om aan (de voor hem/haar) belangrijke waarden te werken, de duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd. Is er sprake van veel discrepantie tussen de belangrijke waarden én de situatie op de werkvloer dan komt de duurzame inzetbaarheid in gevaar. Met de term duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat werkenden gedurende de levensloop, op een gezonde wijze binnen een functie of bedrijf blijven functioneren.

Bij Birdview wordt het Werk als Waarde Model onder andere ingezet in de vorm van een vragenlijst; de Capability vragenlijst. Middels deze vragenlijst wordt gemeten welke waarden voor werkenden belangrijk zijn. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre er binnen de huidige functie mogelijkheden zijn om aan deze waarden te werken. Tenslotte wordt gevraagd in hoeverre het iemand zelf lukt om aan deze waarden te werken.

Op basis van deze vragenlijst wordt veel informatie verkregen, die wordt toegepast in onze adviezen. Welke re-integratiewerkzaamheden kan iemand bijvoorbeeld uitvoeren, die aansluiten bij de voor hem of haar belangrijke waarden? Hierin wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op hetgeen wat wél kan.

Wilt u meer informatie over het Werk als Waarde model; bezoekt u dan de website: https://werkalswaarde.nl/.