Voorkomen van verzuim

Artikel geselecteerd voor u

Een verzuimende werknemer kan binnen een organisatie voor onrust zorgen. Daarom is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen om uitval te voorkomen. In dit artikel volgen een aantal van deze preventieve maatregelen.

1. Ondersteun een gezonde coping

Met het woord ‘coping’ wordt de omgang met stressvolle situaties bedoeld, ook wel de copingstijl genoemd. Mensen met psychische klachten maken vaak gebruik van de verkeerde copingstijlen, waardoor psychische klachten niet verbeteren. Wanneer deze mensen bijvoorbeeld veel stress ervaren, zonderen ze zich af, of proberen problemen te vermijden. Deze copingstijlen zijn op de lange termijn niet goed voor de psychische gezondheid. Daarom is het verstandig om aandacht te besteden aan een gezonde copingstijl. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een training volgen waarin zij op een gezonde manier leren omgaan met stressvolle situaties.

2. Steun in een stressvolle periode

Binnen elke organisatie komen weleens stressvolle perioden voor. Geef werknemers in deze periode de ruimte om te praten met een leidinggevende. Hier kan besproken worden wat de werknemer onprettig vindt en eventuele emoties kunnen geuit worden. Door de werknemer ruimte te geven zich te uiten, zal de spanning minder snel toenemen. Hierdoor wordt de kans op verzuim kleiner.

3. Omgaan met veranderingen

Wanneer er veel veranderingen plaatsvinden binnen een organisatie, zorgt dit voor onrust bij werknemers. Daarom is het belangrijk dat er binnen de organisatie wordt nagedacht welke werknemers het meeste getroffen zullen worden door deze veranderingen. Ga als leidinggevende in gesprek met deze werknemers en bekijk samen wat deze veranderingen met ze doet. Wat kan gedaan worden om de negatieve gevolgen van de werknemer zoveel mogelijk te beperken?

4. Individuele verschillen

Het is belangrijk om bewust te zijn van de individuele verschillen tussen werknemers. Niet elke werknemer zal elke taak even goed kunnen uitvoeren, of evenveel stress aankunnen. Laat ruimte over voor de werknemer om te bepalen wie welke taken uitvoert. Werknemers vinden het over het algemeen prettig wanneer zij inspraak (en hiermee een gevoel van controle) op hun werkzaamheden hebben.