Een interview met psycholoog Romy Klein Essink over online interventies

Deskundige aan het woord

Online interventie verhoogt behandelmotivatie
“Inzet van deze online interventie stimuleert de behandelmotivatie van werknemers met psychische klachten wanneer zij nog moeten wachten op het eerste intake gesprek”, zegt psycholoog Romy Klein Essink die in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam voor Ascender onderzoek doet naar het effect van de door haar ontwikkelde online interventie.

“Niet alle werknemers die wegens psychische klachten verzuimen zijn even gemotiveerd om te beginnen aan een behandeling; er bestaat drempelvrees of men is angstig. Daarom is juist het verhogen van de behandelmotivatie voorafgaand aan de behandeling zo belangrijk en winstgevend”, zegt Romy Klein Essink.

Positief effect
Psychologie en technologie, en het liefst in combinatie met elkaar, zijn haar grote passie. Ze besloot in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek te doen naar de mogelijkheden van digitale interventie bij werknemers met psychische klachten. Uit haar onderzoek Psycholoog op zak is gebleken dat de online interventie een positief effect heeft op de behandelmotivatie van deze psychisch verzuimende werknemers, vergeleken met een controlegroep.

Klein Essink: “Hoewel Ascender nauwelijks of geen wachttijden kent, willen we cliënten al voorafgaand aan het behandeltraject meenemen in het totaalproces. Deze online interventie zet men aan het denken en richt zich op doelconcretisering, motivatie en activatie”.

De online interventie
De online interventie bestaat uit twee onderdelen: een psycho-educatie film gericht op werkstress in combinatie met de WOOP-techniek (Wish Outcome Obstacle Plan) - een techniek die een cliënt helpt te formuleren wat zijn/haar wensen zijn en wat realistisch is om die doelen te bereiken. “Cliënten weten vaak wel wat er aan de hand is, maar ze kennen de weg niet om eruit te komen. We gaan ervoor zorgen dat zij de regie weer over zichzelf krijgen. We zeggen: we doen het samen, maar jij krijgt de touwtjes in handen. Het achterliggende idee is dat als mensen met psychische problemen op hun werk er niet uitkomen, je hen niet tot patiënt maakt. Werk is immers belangrijk voor identiteit.”

Ziekteverzuim
Volgens Klein Essink snijdt het mes aan twee kanten als je e-mental health in een vroeg stadium inzet. “De cliënt is gemotiveerd om met de behandeling te beginnen. Daarnaast kan online interventie in het algemeen bijdragen aan het terugdringen van ziekteverzuim, want je gaat efficiënter om met de wachttijd.”

Ziekteverzuim en wachtlijsten staan hoog op de agenda binnen de ggz. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van het aantal beroepsziektemeldingen (ruim driekwart) betrekking heeft op spanningsklachten, waarbij werkstress de voornaamste oorzaak is. Onderzoek wijst bovendien uit dat door tijdige herkenning en behandeling van psychische problematiek het ziekteverzuim met ruim 11 procent daalt. E-mental health kan een oplossing zijn voor de spagaat tussen verzuim en wachttijd, werknemers kunnen vast zelfstandig aan hun psychische gezondheid werken alvorens zij gespecialiseerde zorg krijgen.

Klein Essink ziet hierin ook andere kansen. De jongere generatie is volgens haar sterk bezig met zelfontwikkeling. “Er is behoefte aan zelfreflectie en zingeving – en dat kan leiden tot een (tijdelijke) persoonlijke crisis. Hoe kom je dan aan goede informatie? En hoe voorkom je dat iemand te lang moet wachten op hulp? Online interventie is dan een uitkomst, niet als vervanging van een behandeling, maar als ondersteuning.”