De invloed van COVID-19 op de psychische gezondheid

Artikel geselecteerd voor u

Door wetenschappelijk onderzoek krijgen we steeds meer informatie over de effecten van het Coronavirus. Ook de psychische gevolgen op ernstig zieke COVID-19 patiënten is onderzocht. Dit onderzoek werd gedaan in Milaan, een stad die hard getroffen werd door het virus. De Italiaanse wetenschapper Francesco Benedetti deed samen met zijn collega’s onderzoek naar de psychische gevolgen bij patiënten die ernstig hadden geleden onder COVID-19, hij vond verontrustende resultaten.

Uit het onderzoek van Benedetti blijkt namelijk dat de helft van de COVID-19 patiënten psychische klachten ervaart. Zo had 42 procent van de patiënten last van angstklachten en 31 procent depressieve klachten. Tevens werd 28 procent van deze patiëntenpopulatie gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis. En ervaarde 40 procent van deze groep problemen op het gebied van slaap.  

Hoe kan het dat zoveel COVID-19 patiënten lijden aan psychische klachten? Volgens onderzoekers heeft dit te maken met verschillende factoren. Natuurlijk zijn COVID-19 patiënten vaak angstig en hebben te maken met onzekerheden. Hoe zal het virus zich ontwikkelen? Kom ik deze ziekte wel goed door?
Daarnaast hebben COVID-19 patiënten vaak de zorg dat ze anderen in hun omgeving besmet hebben met het virus.

Naast angst heeft het leven in afzondering een negatieve invloed op de psychische gezondheid. COVID-19 patiënten worden fysiek gescheiden van dierbaren, waardoor ze zich eenzaam voelen. Maar ook de heftige reactie van het immuunsysteem in combinatie met stress kan een oorzaak zijn van de psychische klachten. Net als de effecten van de zware medicatie en narcose. Patiënten kunnen hierdoor last krijgen van bijvoorbeeld geheugenverlies of hallucinaties.

Daarom roepen wetenschappers op om meer aandacht te besteden aan de psychische gezondheid van COVID-19 patiënten. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van speciale programma’s voor deze patiëntengroep. Het is belangrijk dat deze groep patiënten ook op het gebied van psychische gezondheid gemonitord wordt. Waar nodig kan een diagnose gesteld worden en aansluitende behandeling worden geboden.

Bron: Hodge, L. (6-8-2020). Meer dan de helft ex-coronapatiënten heeft psychische klachten. Impact van COVID-19 op geestelijke gezondheid is enorm’. VRT.