De Vitaliteitsanalyse

Duurzame inzetbaarheid

Een verkorte expertise met persoonlijke handvatten.

De Vitaliteitsanalyse is een product dat inmiddels door meerdere klanten wordt ingezet. Deze verkorte expertise biedt persoonlijke handvatten bij een uitgevallen werknemer. De Vitaliteitsanalyse kan direct op het moment van uitval worden ingezet en helpt mensen op weg naar een duurzaam herstel.  

Voor de Vitaliteitsanalyse vult de werknemer drie online vragenlijsten in; de Vragenlijst Arbeid Re-integratie (VAR-20), de Lijst Werk Capabilities (LWC) en de Wish Outcome Obstacle Plan (WOOP). Deze vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en geven een eerste beeld van de ervaren klachten, steun- en stressfactoren, waarden in werk en eventuele obstakels.  

Aanvullend wordt een gesprek van maximaal één uur bij een onderzoekspsycholoog ingepland. In dit gesprek worden de mogelijkheden en belemmeringen met betrekking tot een duurzame re-integratie besproken. Aan de hand van dit gesprek stelt de onderzoekspsycholoog een medisch en een niet-medisch rapport op, met daarin handvatten en beknopte adviezen ter bevordering van een duurzame re-integratie.

Na goedkeuring van de werknemer en eventueel doorgevoerde correcties, wordt de medische rapportage doorgestuurd naar de bedrijfsarts. De niet-medische rapportage wordt toegezonden naar de werkgever. Vervolgens kan gewerkt worden aan een duurzaam herstel, met de rapportages als leidraad.

De Vitaliteitsanalyse is preventief en curatief in te zetten. Dit product kan met name uitsluitsel bieden als iemand net is uitgevallen, of op het punt van uitvallen staat.

Bekijk deze pagina voor meer informatie over de Vitaliteitsanalyse.
Vindt u het fijn als één van onze psychologen met u meedenkt?  Neem dan contact op met ons secretariaat: 030- 208 03 19, of mail naar expertises@birdview.nl.