De VAR-2

Duurzame inzetbaarheid

Bij Birdview maken wij geregeld gebruik van de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie-2, afgekort de VAR-2. Wat is dit voor vragenlijst en waarom is het gebruik hiervan belangrijk? Je leest het in dit artikel.

Bij Birdview wordt geregeld gebruik gemaakt van de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie-2, afgekort de VAR-2. Met dit meetinstrument worden psychosociale risicofactoren in kaart gebracht, welke invloed kunnen hebben op het werkvermogen. De vragenlijst kan in verschillende situaties worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van preventie. Door de VAR-2 preventief in te zetten kan een werkgever de psychosociale risicofactoren monitoren en passende interventies inzetten, om uitval te voorkomen.

De VAR-2 kan eveneens ingezet worden op het moment dat er sprake is van uitval. In deze situatie is het zeker zo belangrijk om psychosociale risicofactoren in kaart te brengen. Een toevoeging hierin is dat middels de VAR-2 ingeschat kan worden of er een risico is op langdurige uitval. 

Inhoudelijk wordt er middels de VAR-2 gekeken naar verschillende psychosociale stressfactoren. De vragenlijst meet bijvoorbeeld in hoeverre iemand steun ervaart in de werksituatie, hoe hoog de werkdruk wordt ervaren en of er sprake is van een belastende thuissituatie. Tevens bekijkt de VAR-2 in hoeverre er sprake is van klachten zoals angst, stress, moeheid en depressie. Ook wordt informatie ingewonnen over de leefsituatie, waarin de afkorting BRAVO wordt gebruikt (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning).

De VAR-2 onderzoekt daarnaast bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals de neiging te vermijden en perfectionistische kenmerken. In de praktijk wordt vaak gezien dat perfectionistische werknemers, in combinatie met een hoge werkdruk, uitvallen.

Samenvattend geeft de VAR-2 een uitgebreid beeld van psychosociale risicofactoren. Een fijn meetinstrument dat wij bij Birdview graag toepassen. Voor meer informatie over de toepassing van de VAR-2, bezoek de website www.var-2.nl. Of neem vrijblijvend contact met ons op via: 030- 208 0319, mailen kan naar expertises@birdview.nl