De Lijst Werk Capabilities

Artikel geselecteerd voor u

Bij Birdview maken wij veel gebruik van de Lijst Werk Capabilities. Wat is dit voor instrument en waarom vinden wij het zo waardevol? Je leest het hier.

Bij Birdview werken wij op basis van het ‘Werk als Waarde model’. Dit model werd ontwikkeld door prof. dr. van der Klink (et al.). Zijn team ontwikkelde het Werk als Waarde Model op basis van de Capability Benadering, waar Amartya Sen eerder een Nobelprijs voor won. Dit model impliceert dat de duurzame inzetbaarheid van werkenden wordt bevorderd, wanneer ze de mogelijkheid hebben om aan voor hen belangrijke waarden te werken.  

Op basis van dit ‘Werk als Waarde model’ hebben wetenschappers de Lijst Werk Capabilities (LWC) ontwikkeld. Volgens deze Lijst Werk Capabilties zijn er zeven belangrijke waarden in werk. De eerste twee waarden van de LWC zijn gericht op de toepassing en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. In hoeverre heeft een werkende binnen een functie de ruimte om kennis en vaardigheden toe te passen en te ontwikkelen? De derde waarde bekijkt in hoeverre iemand wordt betrokken bij belangrijke beslissingen, terwijl de vierde waarde zich richt op het sociale contact. In hoeverre heeft de werkende ruimte om betekenisvolle werkcontacten op te bouwen en te onderhouden? Waarden vijf en zes zijn gericht op de persoonlijke- en financiële ontwikkeling van de werkende. In hoeverre kan iemand binnen de functie eigen doelen stellen én is men tevreden met het verdiende inkomen? Tenslotte wordt met de zevende waarde van de LWC gekeken in hoeverre men een bijdrage kan leveren aan het creëren van iets waardevols.

De LWC houdt er rekening mee dat werken voor iedereen anders is. Daarom wordt per gestelde waarde gevraagd hoe belangrijk men deze vindt. Vervolgens wordt per waarde bekeken in hoeverre de werkplek ruimte biedt om aan deze waarden te werken én in hoeverre het de werkende zelf lukt om aan de waarden te werken. Wanneer bepaalde waarden voor iemand erg belangrijk zijn en binnen de werkplek weinig ruimte is om aan deze waarden te werken, zal er op de LWC een grote discrepantie zichtbaar zijn. Hiermee ontstaan er risicovolle werksituaties waarmee de kans op uitval aanzienlijk wordt vergroot.

Bij Birdview maken wij veel gebruik van de LWC, waarmee kan worden ingeschat of de duurzame inzetbaarheid in gevaar is. In onze rapportages wordt een visueel model van de LWC verwerkt (zie afbeelding), waarmee direct duidelijk is op welk gebied er eventuele discrepanties bestaan. Hiermee biedt de LWC ondersteuning in het geven van advies. Met bepaalde werkaanpassingen kan de situatie voor een werkende worden geoptimaliseerd, waarmee de kans op (langdurige) uitval afneemt.

Wilt u meer informatie over de Lijst Werk Capabilities? Of informatie over de inzet van onze expertises? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 030- 208 0319.

Bron: www.werkalswaarde.nl