De gevolgen van een CVA

Artikel geselecteerd voor u

In Nederland worden jaarlijks 43.000 mensen getroffen door een beroerte, dit zijn ongeveer 117 mensen per dag. De medische term voor een beroerte is een ‘Cerebro Vasculair Accident’ (CVA), wat letterlijk ‘een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’ betekent. Na een CVA ervaren getroffenen vaak (blijvende) klachten, bijvoorbeeld op het gebied van geheugen, aandacht en concentratie. Hierdoor vindt op sociaal en beroepsmatig functioneren geregeld stagnatie plaats. 

Wanneer een CVA optreedt, gaat het in 80% van de gevallen om een herseninfarct, waarbij een bloedpropje de bloedvaten blokkeert. Bij de overige 20% van de gevallen knapt of lekt een bloedvat in de hersenen, hierbij spreken we over een hersenbloeding. Het optreden van een CVA kan doorgaans worden opgemerkt aan een aantal kenmerkende symptomen. Geregeld is er sprake van een halfzijdige verlamming, waardoor de mond scheef zakt. Wanneer iemand wordt getroffen door een CVA, kan men tevens warrig spreken en denken, of verlammingsverschijnselen in de armen of benen voelen. Naast deze (reeds bekende) symptomen, kunnen ook minder duidelijke symptomen een indicatie zijn voor een CVA. Een CVA kan bijvoorbeeld ook gekenmerkt worden door ernstige hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, het verliezen van het gezichtsvermogen (dubbel of wazig zien) of een vreemde smaak in de mond. Symptomen ontstaan doordat er bij een CVA te weinig bloed naar een bepaald deel van de hersenen stroomt. Door een gebrek aan zuurstof sterven hersencellen af. Hoe ernstig de schade is én hoe deze zich ontwikkeld, hangt af van de plaats van het getroffen hersengebied en de ernst van het infarct.

De kans op een CVA neemt toe bij mensen boven de 50 jaar, echter is het krijgen van een CVA op jongere leeftijd niet uitzonderlijk. Elk jaar worden er zo’n 5000 mensen tussen de 18 en 50 jaar getroffen door een CVA. Patiënten die zijn getroffen door een CVA, ervaren op de lange termijn doorgaans problemen op verschillende gebieden. Er worden problemen ondervonden met betrekking tot vermoeidheid en belastbaarheid, overprikkeling is hierbij een veel geziene klacht. Tevens worden er geregeld emotionele- en gedragsproblemen ondervonden. Patiënten die een CVA hebben gehad, hebben hun emoties vaak minder goed onder controle. Tenslotte wordt door deze groep patiënten veel cognitieve problemen ervaren, zoals problemen op het gebied van geheugen, aandacht en concentratie.

Wanneer iemand een CVA heeft gehad, voelt men zich vaak ‘uit het leven gerukt’. Taken die voorheen vanzelf gingen, blijken plotseling niet meer te lukken. Hierdoor kan stagnatie in werk ontstaan, of kan iemand zijn werk helemaal niet meer uitvoeren. Dit zorgt vaak voor veel negatieve emoties en het verlies van de identiteit. Doordat de beperking fysiek minder zichtbaar is, bestaat er meer onbegrip vanuit de omgeving. Patiënten die getroffen zijn door een CVA voelen zich hierdoor minder begrepen; “had ik maar een gebroken been”, is daarmee een veelgehoorde opmerking in de spreekkamer.

Bij stagnatie op de werkvloer kan een neuropsychologisch onderzoek uitkomst bieden. Bij zo’n onderzoek worden onder andere de cognitieve functies onderzocht. Met een ‘testbatterij’ aan neuropsychologische tests, worden neuropsychologische functies bekeken. Met de inzet van geheugentaken, zoals het opnoemen van een woordenlijst, of het onthouden van plaatjes, wordt de geheugenfunctie onderzocht. En met de inzet van complexe puzzels wordt bijvoorbeeld het plan- en organisatievermogen onderzocht.  Met deze tests kan een valide beeld worden geschetst van het huidige cognitieve functioneren. Op basis hiervan kan de neuropsycholoog gerichte adviezen geven.

Onze pragmatische adviezen zijn gericht op hetgeen wat wél mogelijk is. Er worden passende oplossingen geboden waarmee gewerkt kan worden aan een duurzame re-integratie.
Wilt u meer informatie over ons neuropsychologisch onderzoek? Klik dan hier.  Wellicht kan één van onze ervaren neuropsychologen vrijblijvend met u meedenken. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat via: 030- 208 0319, of mail naar expertises@birdview.nl.

Bronnen:
www.hersenletsel.nl
www.hersenstichting.nl
www.verdermethersenletsel.nl