Het belang van een diagnostisch onderzoek

Duurzame inzetbaarheid

Als een werknemer psychische klachten ervaart, is het vaak lastig om te zien wat voor klachten dit zijn. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld last heeft van concentratieproblemen dan kan dit door onderliggende factoren worden veroorzaakt. Mensen met een depressie kunnen bijvoorbeeld last hebben van concentratieproblemen, maar iemand die overmatig piekert kan dezelfde concentratieproblemen ervaren.

Door de inzet van diagnostisch onderzoek wordt helder wat de daadwerkelijke klacht van een uitgevallen werknemer is. Er kunnen bepaalde factoren in de werkomgeving zijn die de psychische klachten van de werknemer in stand houden, bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, of een conflict met een leidinggevende. Wanneer men erachter komt welke factoren van invloed zijn dan is dit bevorderlijk voor het herstel van de werknemer.

Met een diagnostisch onderzoek wordt tevens bekeken wat de kwetsbare kant van een werknemer is. Een werknemer kan bijvoorbeeld somber van aard zijn, of snel geneigd om te piekeren. Door een hoge werkdruk, of problemen met een leidinggevende, kan deze kwetsbare kant worden ‘getriggerd’ waardoor de klachten toenemen.

Daarnaast kan een diagnostisch onderzoek worden ingezet om de persoonlijke capaciteiten van de werknemer nader te onderzoeken. Passen de werkzaamheden die de werknemer uitvoert wel bij zijn of haar persoonlijke capaciteiten? Het is bijvoorbeeld niet verstandig om risicovolle beslissingen over te laten aan een werknemer die zeer voorzichtig van aard is. Hierdoor zal de duurzame inzetbaarheid van de werknemer in gevaar komen.

Het komt helaas weleens voor dat een re-integratietraject stagneert en een medewerker opnieuw dreigt uit te vallen. In deze situatie is de inzet van een grondig diagnostisch onderzoek ook van groot belang. Alleen daarmee kan onderzocht worden door welke factoren de klachten aanhouden en waardoor het niet beter lijkt te gaan.

Kortom, door een goed diagnostisch onderzoek kunnen er passende interventies worden ingezet. Middels deze passende interventies zal de kans op een geslaagd re-integratietraject een stuk groter zijn!