Spontaan herstel vindt vrijwel altijd in de eerste weken tot ongeveer een jaar na het oplopen van het letsel plaats. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de ernst, locatie en de oorzaak van het opgelopen hersenletsel. Het overgrote deel van NAH patiënten houdt echter blijvende cognitieve belemmeringen over van opgelopen hersenletsel. Deze kunnen gevolgen hebben voor hun dagelijkse leven, zowel in de privésfeer als op werkgebied. Door middel van multidisciplinaire revalidatie, waaronder ergotherapie, logopedie en neuropsychologie, kan verder herstel optreden. Hierbij kan door middel van het aanleren van strategieën gecompenseerd worden voor beperkingen. Tevens kan begeleiding ondersteunend zijn bij het inzicht in en accepteren van functieverlies.

Wat zijn mogelijke aanwijzingen voor NAH problematiek in het werk?

Wanneer werknemer, in vergelijking tot voor het opdoen van hersenletsel:

  • op een duidelijk trager tempo werkt en sneller vermoeid raakt; taken lijken meer tijd en energie te kosten dan voorheen.
  • meer moeite heeft met het plannen en organiseren van werkzaamheden en anticiperen op toekomstige taken.
  • meer moeite lijkt te hebben met nauwkeurig en geconcentreerd werken; werknemer maakt bijvoorbeeld meer fouten in het werk dan voorheen.
  • meer inflexibel is en minder in staat lijkt te zijn ad hoc te reageren op veranderingen of wisselende situaties.
  • sneller emotioneel reageert op gebeurtenissen en/of er sprake lijkt van een verhoogde prikkelbaarheid.

Behoefte aan onderzoek?

Heeft u behoefte aan werkgerichte neuropsychologische diagnostiek? BirdView biedt uitkomst. Vanuit onze positieve en oplossingsgerichte visie is er binnen ons neuropsychologisch onderzoek naast beperkingen expliciet ook aandacht voor sterke vaardigheden en individuele kwaliteiten, talenten en wensen ten aanzien van werk. Anders dan in de reguliere GGZ heeft BirdView geen wachtlijst en kan een onderzoek binnen 2 weken na aanmelding plaatsvinden. Het rapport ontvangt u vervolgens binnen circa 6 weken en bevat expliciete handvatten om het functioneren in werk te optimaliseren, evenals randvoorwaarden voor werk. Gegeven handvatten en adviezen zijn te allen tijde gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd hoe deze onderzoeken in de praktijk vormgegeven worden? Bekijk onze neuropsychologische expertises, of neem contact op via 030-2080319.

Algemene adviezen ten aanzien van werk

  • Pas werktempo en verwachtingen aan: zorg voor een rustige werkplek en taken zonder hoge werk- of productiedruk. Plan iemand bijvoorbeeld overtallig in tijdens re-integratie zodat werk opgevangen wordt. Zorg daarnaast voor voldoende tijd voor taken en laat iemand niet te veel taken tegelijkertijd uitvoeren. Ten slotte, informeer collega’s over wat er wel en niet verwacht kan worden van de re -integrerende collega.
  • Geef duidelijke en beknopte instructies voor uit te voeren taken: informatie wordt vaak trager verwerkt en blijft ook minder goed hangen. Uitgebreide, complexe instructies kunnen iemand daarom snel overspoelen. Vermijd deze dan ook zo veel mogelijk of breng hier voldoende structuur in aan.
  • Creëer genoeg mogelijkheid tot het nemen van pauze en rust: geef iemand de ruimte om stapsgewijs op te bouwen. Zorg daarbij voor flexibele taken welke kunnen meebewegen met zijn/haar wisselende energetische mogelijkheden.
  • Zorg voor zo min mogelijk afleiders in de directe werkomgeving: telefoongeluiden en overleggende collega’s doen een groot beroep op de hersencapaciteit en bij iemand met NAH in het bijzonder. Zorg daarom voor zo min mogelijk afleiders in de directe werkomgeving door bijvoorbeeld te zorgen voor een afsluitbare kamer op gepaste afstand van een drukke kantoorplek, zoals koffieautomaat of kantine.