Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • Geen wachttijden
  • Transparant procesmanagement
  • Aandacht voor onderzoeksvraag
  • 3 Dimensionale benadering
  • Heldere rapportage
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Cognitief functioneren objectief in beeld

Neuropsychologisch

Onderzoek naar het cognitief functioneren

Aanleiding onderzoek
Een neuropsychologisch onderzoek kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen (reeds bekende) hersenschade heeft voor het functioneren in werk. Dergelijk onderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van aangeboren hersenletsel, maar ook bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) zoals letsel door een ongeval of ziekte (bijvoorbeeld een TIA). Een neuropsychologisch onderzoek kan ook inzicht verschaffen wanneer er sprake is van vermoedens of aanwijzingen voor cognitieve functiestoornissen door problemen in het functioneren in werk en/of privé. 

Inhoud onderzoek: cognitief functioneren
Onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het cognitief functioneren, zoals geheugen, concentratie, aandacht en planning/organisatie van taken. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele (secundaire) emotionele problemen welke van invloed kunnen zijn op het functioneren. In onze neuropsychologische onderzoeken is er bijzondere aandacht voor de belastbaarheid en wordt er een vertaalslag gemaakt naar de cognitieve mogelijkheden en randvoorwaarden in werk.
 

Opzet onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek duurt een dag of twee dagdelen. Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk ook de leidinggevende en bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext. Dit vormt uitgangspunt voor de anamnese. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van de anamnese en een uitgebreid testonderzoek. Wanneer heteroanamnese noodzakelijk wordt geacht, wordt tevens de partner of andere belangrijke naaste uitgenodigd. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken, waarna wordt gerapporteerd aan de verwijzer.

Voor het tarief en het aanvragen van een neuropsychologisch onderzoek zie ons aanmeldformulier

Voor meer informatie over wat NAH is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren klik hier.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Een re-integrerende werknemer

07-07-2020

Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in het re-integratietraject. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer