Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • Geen wachttijden
  • Transparant procesmanagement
  • Aandacht voor onderzoeksvraag
  • 3 Dimensionale benadering
  • Heldere rapportage
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Cognitief functioneren objectief in beeld

Neuropsychologisch

Onderzoek naar het cognitief functioneren

Aanleiding onderzoek
Een neuropsychologisch onderzoek kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen (reeds bekende) hersenschade heeft voor het functioneren in werk. Dergelijk onderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van aangeboren hersenletsel, maar ook bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) zoals letsel door een ongeval of ziekte (bijvoorbeeld een TIA). Een neuropsychologisch onderzoek kan ook inzicht verschaffen wanneer er sprake is van vermoedens of aanwijzingen voor cognitieve functiestoornissen door problemen in het functioneren in werk en/of privé. 

Inhoud onderzoek: cognitief functioneren
Onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het cognitief functioneren, zoals geheugen, concentratie, aandacht en planning/organisatie van taken. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele (secundaire) emotionele problemen welke van invloed kunnen zijn op het functioneren. In onze neuropsychologische onderzoeken is er bijzondere aandacht voor de belastbaarheid en wordt er een vertaalslag gemaakt naar de cognitieve mogelijkheden en randvoorwaarden in werk.
 

Opzet onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek duurt een dag of twee dagdelen. Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk ook de leidinggevende en bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext. Dit vormt uitgangspunt voor de anamnese. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van de anamnese en een uitgebreid testonderzoek. Wanneer heteroanamnese noodzakelijk wordt geacht, wordt tevens de partner of andere belangrijke naaste uitgenodigd. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken, waarna wordt gerapporteerd aan de verwijzer.

Voor het tarief en het aanvragen van een neuropsychologisch onderzoek zie ons aanmeldformulier

Voor meer informatie over wat NAH is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren klik hier.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Positieve herinneringen verhogen zelfbeeld bij borderline persoonlijkheidsstoornis

04-02-2020

Mensen met borderline hebben vaak een onduidelijk en negatief zelfbeeld. Het ophalen van positieve herinneringen kan hun zelfbeeld verbeteren

Lees meer