Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Praktische re-integratiemogelijkheden in beeld

Arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek gericht op re-integratiemogelijkheden

Aanleiding onderzoek
Binnen dit type onderzoek worden op unieke multidisciplinaire wijze, door arbeidsdeskundige en arbeidspsycholoog advies gegeven over de duurzame re-integratie mogelijkheden van de werknemer. Binnen dit onderzoek worden enerzijds mogelijkheden van de werkgever en werknemer beschreven en anderzijds de wensen van werkgever en werknemer inzake de re-integratie in kaart gebracht. Eveneens worden knelpunten en interventiemogelijkheden onderzocht en kan bekeken worden of huidige functie passend en haalbaar is.

Dit type multidisciplinair onderzoek kan worden ingezet wanneer er behoefte is aan een geïntegreerd beeld. Het biedt ondersteuning bij de keuze van het type re-integratie binnen of buiten de huidige werkplek (spoor 1 of spoor 2) of bij vormgeven van een re-integratieplaats. Met dit type onderzoek kan er op korte termijn (binnen 6 weken) duidelijkheid geboden worden en daarmee is het kostenefficiënt. 

Inhoud onderzoek
Op multidisciplinaire wijze wordt onderzoek gedaan naar mentale en psychosociale factoren van werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met de werkcontext en omgevingsfactoren, zoals werkplek, organisatie, maar ook de thuis- en persoonlijke situatie. Deze factoren gezamenlijk leiden tot een advies, waarbij rekening wordt gehouden met haalbaarheid en toepasbaarheid.

Opzet onderzoek
Psycholoog beschrijft aan de hand van een gesprek en psychologisch testonderzoek de huidige capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelmogelijkheden en waarden in werk. Arbeidsdeskundige inventariseert vervolgens de mogelijkheden en wensen van werknemer en werkgever. In het geval van 1e spoor maakt arbeidsdeskundige een inventarisatie van de (huidige) werkplek. In kaart gebracht wordt; wat passende functies, taken, voorzieningen en andere middelen op het werk zijn. 
Resultaten worden geïntegreerd in een rapport (werkgeversrapport) weergegeven waarbij heldere en concrete adviezen worden gegeven. Aanvullend worden de volledige (medische) psychologische bevindingen beschreven in een medisch rapport bestemd voor betrokken bedrijfsarts of verzekeringsarts.  

Voor het tarief en het aanvragen van een multidisciplinair onderzoek zie ons aanmeldformulier

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Prettig en gezond thuiswerken tijdens de corona-uitbraak: een overzicht voor u als werkgever

31-03-2020

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen voorlopig thuis. Voor sommigen de dagelijkse praktijk, maar voor de meesten is het even wennen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers prettig en gezond kunnen thuiswerken deze weken? Lees hier de tips gegeven door  ArboNet

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Corona hulpverleningsloket van BirdView/Ascender

26-03-2020

Net als u zien wij dat momenteel veel medewerkers binnen organisaties vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties.

BirdView biedt - in samenwerking met haar partner Ascender - in deze tijd een 24/7 hulplijn aan.

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Dienstverlening ten tijden van Corona

18-03-2020

Wij brengen u graag op de hoogte over de mogelijkheden van BirdView expertises ten tijde van de Corona crisis en daarbij horende maatregelen.

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Freelance GZ psycholoog diagnostiek gezocht

02-03-2020

Per direct zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog met regelmaat beschikbaar op freelance basis, voor de regio Utrecht en Amsterdam voor het doen van klinische expertises en persoonlijkheidsonderzoek.

Lees meer

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer