Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Praktische re-integratiemogelijkheden in beeld

Arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek gericht op re-integratiemogelijkheden

Aanleiding onderzoek
Binnen dit type onderzoek worden op unieke multidisciplinaire wijze, door arbeidsdeskundige en arbeidspsycholoog advies gegeven over de duurzame re-integratie mogelijkheden van de werknemer. Binnen dit onderzoek worden enerzijds mogelijkheden van de werkgever en werknemer beschreven en anderzijds de wensen van werkgever en werknemer inzake de re-integratie in kaart gebracht. Eveneens worden knelpunten en interventiemogelijkheden onderzocht en kan bekeken worden of huidige functie passend en haalbaar is.

Dit type multidisciplinair onderzoek kan worden ingezet wanneer er behoefte is aan een geïntegreerd beeld. Het biedt ondersteuning bij de keuze van het type re-integratie binnen of buiten de huidige werkplek (spoor 1 of spoor 2) of bij vormgeven van een re-integratieplaats. Met dit type onderzoek kan er op korte termijn (binnen 6 weken) duidelijkheid geboden worden en daarmee is het kostenefficiënt. 

Inhoud onderzoek
Op multidisciplinaire wijze wordt onderzoek gedaan naar mentale en psychosociale factoren van werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met de werkcontext en omgevingsfactoren, zoals werkplek, organisatie, maar ook de thuis- en persoonlijke situatie. Deze factoren gezamenlijk leiden tot een advies, waarbij rekening wordt gehouden met haalbaarheid en toepasbaarheid.

Opzet onderzoek
Psycholoog beschrijft aan de hand van een gesprek en psychologisch testonderzoek de huidige capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelmogelijkheden en waarden in werk. Arbeidsdeskundige inventariseert vervolgens de mogelijkheden en wensen van werknemer en werkgever. In het geval van 1e spoor maakt arbeidsdeskundige een inventarisatie van de (huidige) werkplek. In kaart gebracht wordt; wat passende functies, taken, voorzieningen en andere middelen op het werk zijn. 
Resultaten worden geïntegreerd in een rapport (werkgeversrapport) weergegeven waarbij heldere en concrete adviezen worden gegeven. Aanvullend worden de volledige (medische) psychologische bevindingen beschreven in een medisch rapport bestemd voor betrokken bedrijfsarts of verzekeringsarts.  

Voor het tarief en het aanvragen van een multidisciplinair onderzoek zie ons aanmeldformulier

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer