Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Praktische re-integratiemogelijkheden in beeld

Arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek gericht op re-integratiemogelijkheden

Aanleiding onderzoek
Binnen dit type onderzoek worden op unieke multidisciplinaire wijze, door arbeidsdeskundige en arbeidspsycholoog advies gegeven over de duurzame re-integratie mogelijkheden van de werknemer. Binnen dit onderzoek worden enerzijds mogelijkheden van de werkgever en werknemer beschreven en anderzijds de wensen van werkgever en werknemer inzake de re-integratie in kaart gebracht. Eveneens worden knelpunten en interventiemogelijkheden onderzocht en kan bekeken worden of huidige functie passend en haalbaar is.

Dit type multidisciplinair onderzoek kan worden ingezet wanneer er behoefte is aan een geïntegreerd beeld. Het biedt ondersteuning bij de keuze van het type re-integratie binnen of buiten de huidige werkplek (spoor 1 of spoor 2) of bij vormgeven van een re-integratieplaats. Met dit type onderzoek kan er op korte termijn (binnen 6 weken) duidelijkheid geboden worden en daarmee is het kostenefficiënt. 

Inhoud onderzoek
Op multidisciplinaire wijze wordt onderzoek gedaan naar mentale en psychosociale factoren van werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met de werkcontext en omgevingsfactoren, zoals werkplek, organisatie, maar ook de thuis- en persoonlijke situatie. Deze factoren gezamenlijk leiden tot een advies, waarbij rekening wordt gehouden met haalbaarheid en toepasbaarheid.

Opzet onderzoek
Psycholoog beschrijft aan de hand van een gesprek en psychologisch testonderzoek de huidige capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelmogelijkheden en waarden in werk. Arbeidsdeskundige inventariseert vervolgens de mogelijkheden en wensen van werknemer en werkgever. In het geval van 1e spoor maakt arbeidsdeskundige een inventarisatie van de (huidige) werkplek. In kaart gebracht wordt; wat passende functies, taken, voorzieningen en andere middelen op het werk zijn. 
Resultaten worden geïntegreerd in een rapport (werkgeversrapport) weergegeven waarbij heldere en concrete adviezen worden gegeven. Aanvullend worden de volledige (medische) psychologische bevindingen beschreven in een medisch rapport bestemd voor betrokken bedrijfsarts of verzekeringsarts.  

Voor het tarief en het aanvragen van een multidisciplinair onderzoek zie ons aanmeldformulier

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Een re-integrerende werknemer

07-07-2020

Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in het re-integratietraject. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer