Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Op zoek naar mogelijkheden

Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek

Multidisciplinaire expertise

BirdView biedt het werkgerichte Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoek aan voor volwassenen. Met deze multidisciplinaire expertise krijgt u binnen ca. 5 weken duidelijkheid over diagnose en mogelijkheden ten aanzien van werk.

Aanleiding onderzoek
Wanneer een medewerker niet zijn volledige potentie behaalt in het werk (onder het eigen niveau werkt), last heeft van (plotselinge) veranderingen, moeite heeft in de communicatie en daardoor problemen heeft met de samenwerking en deze problemen ongevoelig lijken voor verbetertrajecten of andere interventies, dan kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kracht van mensen met een ASS ligt vaak in het zeer nauwkeurig, detailgericht en voor langere tijd zeer geconcentreerd kunnen werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Voor meer informatie over signalen van ASS op het werk zie ook onze informatiepagina autisme-op-het-werk
Sommige kenmerken van autistisch gedrag doen aan andere stoornissen denken en in veel gevallen is er sprake van bijkomende problematiek, wat het stellen van de juiste classificatie moeilijk maakt. Daarnaast geldt dat geen mens met een ASS hetzelfde is. Er bestaan bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen met een ASS. Doordat vrouwen vaak kunnen compenseren voor beperkingen in het sociale contact wordt bij deze groep de diagnose met regelmaat over het hoofd gezien. Met gericht onderzoek kan een persoonlijk profiel worden opgesteld welke leidt tot specifieke adviezen gericht op het verbeteren van het functioneren in werk en bestaande mogelijkheden en kwaliteiten.

Multidisciplinair
Bij vermoedens van ASS bij volwassene is een multidisciplinaire aanpak gewenst om zo de betrouwbaarheid van de classificatie te kunnen waarborgen.

Inhoud onderzoek
Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de specifieke ASS problematiek en eventuele bijkomende classificaties. Daarnaast is er aandacht voor ook de individuele kwaliteiten en daarmee mogelijkheden ten aanzien van werk. In het rapport worden de eventuele beperkingen en sterke kanten beschreven, evenals eventuele randvoorwaarden voor werk. Desgewenst wordt er advies gegeven voor therapeutische interventies en daarmee verandermogelijkheden en prognose.

Opzet onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, aanvullend gericht diagnostisch interview met medewerker en wanneer mogelijk partner of een familielid, specifieke vragenlijsten en een gesprek met een psychiater. De verschillende onderdelen worden verdeeld over 3 dagdelen, welke in overleg worden gepland.

Voor het tarief en het aanvragen van een Autisme onderzoek zie ons aanmeldformulier

Voor meer informatie over wat autisme is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren Klik hier.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Prettig en gezond thuiswerken tijdens de corona-uitbraak: een overzicht voor u als werkgever

31-03-2020

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen voorlopig thuis. Voor sommigen de dagelijkse praktijk, maar voor de meesten is het even wennen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers prettig en gezond kunnen thuiswerken deze weken? Lees hier de tips gegeven door  ArboNet

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Corona hulpverleningsloket van BirdView/Ascender

26-03-2020

Net als u zien wij dat momenteel veel medewerkers binnen organisaties vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties.

BirdView biedt - in samenwerking met haar partner Ascender - in deze tijd een 24/7 hulplijn aan.

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Dienstverlening ten tijden van Corona

18-03-2020

Wij brengen u graag op de hoogte over de mogelijkheden van BirdView expertises ten tijde van de Corona crisis en daarbij horende maatregelen.

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Freelance GZ psycholoog diagnostiek gezocht

02-03-2020

Per direct zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog met regelmaat beschikbaar op freelance basis, voor de regio Utrecht en Amsterdam voor het doen van klinische expertises en persoonlijkheidsonderzoek.

Lees meer

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer