Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Op zoek naar mogelijkheden

Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek

Multidisciplinaire expertise

BirdView biedt het werkgerichte Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoek aan voor volwassenen. Met deze multidisciplinaire expertise krijgt u binnen ca. 5 weken duidelijkheid over diagnose en mogelijkheden ten aanzien van werk.

Aanleiding onderzoek
Wanneer een medewerker niet zijn volledige potentie behaalt in het werk (onder het eigen niveau werkt), last heeft van (plotselinge) veranderingen, moeite heeft in de communicatie en daardoor problemen heeft met de samenwerking en deze problemen ongevoelig lijken voor verbetertrajecten of andere interventies, dan kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kracht van mensen met een ASS ligt vaak in het zeer nauwkeurig, detailgericht en voor langere tijd zeer geconcentreerd kunnen werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Voor meer informatie over signalen van ASS op het werk zie ook onze informatiepagina autisme-op-het-werk
Sommige kenmerken van autistisch gedrag doen aan andere stoornissen denken en in veel gevallen is er sprake van bijkomende problematiek, wat het stellen van de juiste classificatie moeilijk maakt. Daarnaast geldt dat geen mens met een ASS hetzelfde is. Er bestaan bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen met een ASS. Doordat vrouwen vaak kunnen compenseren voor beperkingen in het sociale contact wordt bij deze groep de diagnose met regelmaat over het hoofd gezien. Met gericht onderzoek kan een persoonlijk profiel worden opgesteld welke leidt tot specifieke adviezen gericht op het verbeteren van het functioneren in werk en bestaande mogelijkheden en kwaliteiten.

Multidisciplinair
Bij vermoedens van ASS bij volwassene is een multidisciplinaire aanpak gewenst om zo de betrouwbaarheid van de classificatie te kunnen waarborgen.

Inhoud onderzoek
Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de specifieke ASS problematiek en eventuele bijkomende classificaties. Daarnaast is er aandacht voor ook de individuele kwaliteiten en daarmee mogelijkheden ten aanzien van werk. In het rapport worden de eventuele beperkingen en sterke kanten beschreven, evenals eventuele randvoorwaarden voor werk. Desgewenst wordt er advies gegeven voor therapeutische interventies en daarmee verandermogelijkheden en prognose.

Opzet onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, aanvullend gericht diagnostisch interview met medewerker en wanneer mogelijk partner of een familielid, specifieke vragenlijsten en een gesprek met een psychiater. De verschillende onderdelen worden verdeeld over 3 dagdelen, welke in overleg worden gepland.

Voor het tarief en het aanvragen van een Autisme onderzoek zie ons aanmeldformulier

Voor meer informatie over wat autisme is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren Klik hier.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Een re-integrerende werknemer

07-07-2020

Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in het re-integratietraject. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer