Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Op zoek naar mogelijkheden

Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek

Multidisciplinaire expertise

BirdView biedt het werkgerichte Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoek aan voor volwassenen. Met deze multidisciplinaire expertise krijgt u binnen ca. 5 weken duidelijkheid over diagnose en mogelijkheden ten aanzien van werk.

Aanleiding onderzoek
Wanneer een medewerker niet zijn volledige potentie behaalt in het werk (onder het eigen niveau werkt), last heeft van (plotselinge) veranderingen, moeite heeft in de communicatie en daardoor problemen heeft met de samenwerking en deze problemen ongevoelig lijken voor verbetertrajecten of andere interventies, dan kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kracht van mensen met een ASS ligt vaak in het zeer nauwkeurig, detailgericht en voor langere tijd zeer geconcentreerd kunnen werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Voor meer informatie over signalen van ASS op het werk zie ook onze informatiepagina autisme-op-het-werk
Sommige kenmerken van autistisch gedrag doen aan andere stoornissen denken en in veel gevallen is er sprake van bijkomende problematiek, wat het stellen van de juiste classificatie moeilijk maakt. Daarnaast geldt dat geen mens met een ASS hetzelfde is. Er bestaan bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen met een ASS. Doordat vrouwen vaak kunnen compenseren voor beperkingen in het sociale contact wordt bij deze groep de diagnose met regelmaat over het hoofd gezien. Met gericht onderzoek kan een persoonlijk profiel worden opgesteld welke leidt tot specifieke adviezen gericht op het verbeteren van het functioneren in werk en bestaande mogelijkheden en kwaliteiten.

Multidisciplinair
Bij vermoedens van ASS bij volwassene is een multidisciplinaire aanpak gewenst om zo de betrouwbaarheid van de classificatie te kunnen waarborgen.

Inhoud onderzoek
Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de specifieke ASS problematiek en eventuele bijkomende classificaties. Daarnaast is er aandacht voor ook de individuele kwaliteiten en daarmee mogelijkheden ten aanzien van werk. In het rapport worden de eventuele beperkingen en sterke kanten beschreven, evenals eventuele randvoorwaarden voor werk. Desgewenst wordt er advies gegeven voor therapeutische interventies en daarmee verandermogelijkheden en prognose.

Opzet onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, aanvullend gericht diagnostisch interview met medewerker en wanneer mogelijk partner of een familielid, specifieke vragenlijsten en een gesprek met een psychiater. De verschillende onderdelen worden verdeeld over 3 dagdelen, welke in overleg worden gepland.

Voor het tarief en het aanvragen van een Autisme onderzoek zie ons aanmeldformulier

Voor meer informatie over wat autisme is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren Klik hier.

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer