Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • Geen wachttijden
  • Transparant procesmanagement
  • Aandacht voor onderzoeksvraag
  • 3 Dimensionale benadering
  • Heldere rapportage
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.
Geeft een impuls aan duurzame inzetbaarheid

Arbeidspsychologisch

Expertises gericht op arbeidsvermogen

Aanleiding onderzoek
Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet als er sprake is van vastlopen in het re-integratietraject en wanneer dit traject om onduidelijke redenen niet van de grond komt. Tevens kan dit type onderzoek ingezet worden indien er beperkingen worden geobserveerd in het functioneren in werk en duidelijkheid gewenst is over aanpassingsmogelijkheden en nog bestaande mogelijkheden ten aanzien van werk.

Inhoud onderzoek: mogelijkheden en beperking in relatie tot functie-eisen
Er wordt een analyse gemaakt van mogelijkheden en beperkingen in verhouding tot specifieke functie-eisen. Er wordt onder andere een beeld gevormd van persoonskenmerken, copingvaardigheden en zelfbeeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan situationele en contextuele factoren die een faciliterende of belemmerende rol kunnen spelen in het functioneren van een persoon.

Opzet onderzoek
Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk leidinggevende en de bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext.

Dit vormt uitgangspunt voor een anamnese, gevolgd door aanvullend psychologisch testonderzoek. Afhankelijk van de specifieke vraagstelling ligt de nadruk op sterkte-zwakte analyse, copingonderzoek of capaciteitenonderzoek. Het onderzoek duurt gemiddeld 4 tot 6 uur. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken. 

Voor het tarief en het aanvragen van een arbeidspsychologisch onderzoek zie ons aanmeldformulier

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Game helpt razendsnel bij opsporen Alzheimer

17-06-2019

Onderzoekers kunnen in een paar minuten de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer bij iemand herkennen als de proefpersoon de game Sea Hero Quest speelt. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie.

Lees meer

Bewijs voor relatie nature-nurture bij psychotische stoornissen

26-08-2019

Psychotische stoornissen ontstaan omdat sommige mensen een genetische gevoeligheid hebben voor bepaalde risicofactoren voor het ontwikkelen van die stoornissen, zoals cannabisgebruik en traumatische gebeurtenissen. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek.

Lees meer