Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

  • Geen wachttijden
  • Transparant procesmanagement
  • Aandacht voor onderzoeksvraag
  • 3 Dimensionale benadering
  • Heldere rapportage
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

Arbeidspsychologisch

Expertises gericht op arbeidsvermogen

Aanleiding onderzoek
Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet als er sprake is van vastlopen in het re-integratietraject en wanneer dit traject om onduidelijke redenen niet van de grond komt. Tevens kan dit type onderzoek ingezet worden indien er beperkingen worden geobserveerd in het functioneren in werk en duidelijkheid gewenst is over belemmeringen en mogelijkheden in werk/re-integratie, sociale participatie en persoonlijk functioneren.

Inhoud onderzoek
Er wordt een analyse gemaakt van mogelijkheden en beperkingen voor de psychische belastbaarheid. Er wordt onder andere een beeld gevormd van persoonskenmerken, copingvaardigheden en zelfbeeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan situationele en contextuele factoren die een faciliterende of belemmerende rol kunnen spelen in het functioneren van een persoon.

Opzet onderzoek
Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk leidinggevende en de bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext.

Dit vormt uitgangspunt voor een anamnese, gevolgd door aanvullend psychologisch testonderzoek. Afhankelijk van de specifieke vraagstelling ligt de nadruk op sterkte-zwakte analyse, copingonderzoek of capaciteitenonderzoek. Het onderzoek duurt gemiddeld 4 tot 6 uur. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken. 

Voor het tarief en het aanvragen van een arbeidspsychologisch onderzoek zie ons aanmeldformulier

BirdView actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Prettig en gezond thuiswerken tijdens de corona-uitbraak: een overzicht voor u als werkgever

31-03-2020

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen voorlopig thuis. Voor sommigen de dagelijkse praktijk, maar voor de meesten is het even wennen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers prettig en gezond kunnen thuiswerken deze weken? Lees hier de tips gegeven door  ArboNet

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Corona hulpverleningsloket van BirdView/Ascender

26-03-2020

Net als u zien wij dat momenteel veel medewerkers binnen organisaties vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties.

BirdView biedt - in samenwerking met haar partner Ascender - in deze tijd een 24/7 hulplijn aan.

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Dienstverlening ten tijden van Corona

18-03-2020

Wij brengen u graag op de hoogte over de mogelijkheden van BirdView expertises ten tijde van de Corona crisis en daarbij horende maatregelen.

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Freelance GZ psycholoog diagnostiek gezocht

02-03-2020

Per direct zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog met regelmaat beschikbaar op freelance basis, voor de regio Utrecht en Amsterdam voor het doen van klinische expertises en persoonlijkheidsonderzoek.

Lees meer

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer