Autisme wordt vaak gezien als een ernstige psychische stoornis die het mensen moeilijk maakt om goed te functioneren in de maatschappij. In de praktijk wordt echter gezien dat dit beeld veel minder zwart-wit is. De problematiek is niet altijd prominent aanwezig en in sommige gevallen weet iemand, die voldoet aan de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, lange tijd te compenseren voor de ervaren beperkingen. Bij vrouwen wordt de diagnose met regelmaat over het hoofd gezien door het vermogen om in het sociale contact te compenseren voor de beperkingen. Lees hier meer over dit verschil.

Daarnaast kunnen symptomen er tevens voor zorgen dat iemand uitblinkt op bepaalde vlakken. Het zijn bijvoorbeeld juist mensen met autisme die over het algemeen zeer goed oog hebben voor details, gemaakte afspraken nakomen, nauwkeurig zijn en voor lange tijd zeer geconcentreerd aan hetzelfde werk kunnen zitten zonder verveeld of afgeleid te raken. In de juiste context kan de problematiek onder de radar blijven en kunnen kenmerken van autisme ook voordeel opleveren.

Echter, wanneer bepaalde veranderingen zich voordoen kunnen problemen aan het licht komen. Medewerkers met autisme kunnen meer dan andere medewerkers last hebben van veranderingen in het werk, bijvoorbeeld bij het overgaan op een nieuw systeem of bij het aanpassen van een werkwijze. Ook veranderingen op de werkvloer, zoals de overgang naar flexplekken of het krijgen van een nieuwe leidinggevende, kunnen destabiliserend werken en leiden tot problemen in het functioneren of tot uitval.

Wat zijn aanwijzingen voor autisme problematiek in het werk?

 • Wanneer medewerker moeite heeft om af te stappen van eerder gemaakte afspraken / protocollen / regels.
 • Wanneer medewerker verzeilt in details en hierdoor moeite heeft om opdrachten af te ronden binnen de gestelde deadlines.
 • Wanneer een medewerker niet zijn volledige potentie behaalt (onder het eigen niveau werkt) zonder duidelijke reden.
 • Wanneer een medewerker moeite heeft in de communicatie en daardoor problemen heeft met de samenwerking.
 • Wanneer problemen in het werk ongevoelig lijken voor verbetertrajecten of andere interventies.
 • Voor een uitgebreide lijst met signalen in de vroege kindertijd, op school/studie, volwassenheid, en werk klik hier.

Om een medewerker met autisme spectrum problematiek te ondersteunen in het werk is het belangrijk om zicht te krijgen op de specifieke problematiek, maar ook op de individuele kwaliteiten en daarmee mogelijkheden.

Behoefte aan onderzoek?

Heeft u behoefte aan werkgerichte diagnostiek dan biedt BirdView uitkomst. Vanuit onze positieve en oplossingsgerichte visie is er expliciet aandacht voor de individuele kwaliteiten, talenten en wensen ten aanzien van werk. Anders dan in de reguliere GGZ heeft BirdView geen wachtlijst en kan een onderzoek binnen 2 weken na aanmelding plaatsvinden. Het rapport ontvangt u binnen ca. 5 weken van ons en bevat expliciete handvatten om het functioneren in werk te optimaliseren. Gegeven adviezen zijn daarbij altijd gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd hoe deze onderzoeken in de praktijk vormgegeven worden? Kijk dan bij expertises, of neem contact op via 030-2080319.

Algemene adviezen ten aanzien van werk:

 • Zorg voor regelmaat en eenduidigheid in het werk
 • Maak duidelijke afspraken over verwachtingen in zowel werkzaamheden als omgangsvormen
 • Zorg voor een vast aanspreekpunt
 • Maak deelname aan sociale activiteiten (bv. bedrijfsuitjes) niet verplicht
 • Leid veranderingen in en bied hier individuele ondersteuning bij

Meer informatie

Specifiek voor arbo-dienstverleners is er de brochure: Aanpassing op het werk voor werknemers met autisme Specifiek voor medewerkers met autisme is er de brochure: Wegwijzer voor volwassenen met autisme Voor uitgebreide informatie over autisme bezoek ook de website.