Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Het belang van diagnostiek

Diagnostiek biedt belangrijke handvatten om een vervolgtraject zodanig vorm te geven dat betrokkene duurzaam inzetbaar aan het werk kan zijn. Diagnostiek is daarbij de eerste stap in het inventariseren van mogelijkheden en vervolgens inzetten van (therapeutische) interventies waarmee belemmeringen opgeheven kunnen worden. In veel gevallen wordt er pas onderzoek uitgevoerd wanneer herstel uitblijft en/of re-integratie stagneert. Dit kan betekenen dat onderliggende problematiek lange tijd onbehandeld blijft en problemen zich verder kunnen opstapelen. Wanneer een werknemer nog niet is uitgevallen kan een expertise preventief ingezet worden om werknemer te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-) mogelijkheden in werk in kaart te brengen.

Door tijdige inzet van arbeidsgericht onderzoek kan er een onderbouwde en gerichte keuze worden gemaakt voor het behandel- en re-integratieplan. Met de verkregen inzichten over klachten, karaktereigenschappen en waarden in werk kan er efficiënt gewerkt worden aan herstel en kan het ziekteverzuim ingeperkt worden. Dit werkt kostenbesparend en bevordert de duurzame inzetbaarheid.

Wanneer diagnostiek inzetten binnen WIA tijdlijn?

Wanneer een werknemer is uitgevallen, is een expertise op meerdere momenten in de afgebeelde WIA tijdlijn van waarde: zo kan een expertise inzicht verschaffen in de probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak of wanneer re-integratie al van start is gegaan maar deze stagneert. Vaak wordt een expertise ingezet om later, bij de eerstejaars evaluatie, de bedrijfsarts te ondersteunen bij het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Positieve herinneringen verhogen zelfbeeld bij borderline persoonlijkheidsstoornis

04-02-2020

Mensen met borderline hebben vaak een onduidelijk en negatief zelfbeeld. Het ophalen van positieve herinneringen kan hun zelfbeeld verbeteren

Lees meer