Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Het belang van diagnostiek

Diagnostiek biedt belangrijke handvatten om een vervolgtraject zodanig vorm te geven dat betrokkene duurzaam inzetbaar aan het werk kan zijn. Diagnostiek is daarbij de eerste stap in het inventariseren van mogelijkheden en vervolgens inzetten van (therapeutische) interventies waarmee belemmeringen opgeheven kunnen worden. In veel gevallen wordt er pas onderzoek uitgevoerd wanneer herstel uitblijft en/of re-integratie stagneert. Dit kan betekenen dat onderliggende problematiek lange tijd onbehandeld blijft en problemen zich verder kunnen opstapelen. Wanneer een werknemer nog niet is uitgevallen kan een expertise preventief ingezet worden om werknemer te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-) mogelijkheden in werk in kaart te brengen.

Door tijdige inzet van arbeidsgericht onderzoek kan er een onderbouwde en gerichte keuze worden gemaakt voor het behandel- en re-integratieplan. Met de verkregen inzichten over klachten, karaktereigenschappen en waarden in werk kan er efficiënt gewerkt worden aan herstel en kan het ziekteverzuim ingeperkt worden. Dit werkt kostenbesparend en bevordert de duurzame inzetbaarheid.

Wanneer diagnostiek inzetten binnen WIA tijdlijn?

Wanneer een werknemer is uitgevallen, is een expertise op meerdere momenten in de afgebeelde WIA tijdlijn van waarde: zo kan een expertise inzicht verschaffen in de probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak of wanneer re-integratie al van start is gegaan maar deze stagneert. Vaak wordt een expertise ingezet om later, bij de eerstejaars evaluatie, de bedrijfsarts te ondersteunen bij het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Het belang van diagnostiek

01-11-2019

Graag brengen wij het belang van diagnostiek onder jullie aandacht en zoomen wij hierbij in op de momenten waar diagnostiek een uitkomst kan bieden. 

Lees meer

Angstklachten verminderen sneller door prikkelen van hersenzenuw

26-08-2019

Angstklachten kunnen mogelijk verminderen door het stimuleren van de hersenzenuw nervus vagus via een apparaatje in het oor. Naar deze nieuwe behandeling deed Andreas Burger promotieonderzoek bij klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.

Lees meer

Herken verzuim: 10 signalen!

29-10-2019

Voorkom verzuim onder werknemers door tijdig gevoelens van psychisch onwelbevinden te signaleren. Maar over welke signalen spreken wij dan? Lees hier de overkoepelende waarschuwingssignalen voor dreigend verzuim bij een medewerker. 

Lees meer

“Zomerdepressie mede veroorzaakt door slecht slapen”

26-08-2019

Een zomerdepressie komt veel voor, naar schatting hebben daar jaarlijks ruim zeventienduizend Nederlanders last van. Oorzaken zijn ondermeer verandering van licht en het gevoel dat de zomer een fijne periode moet zijn.

Lees meer

Adviezen bij de 3 fases van psychisch verzuim

28-08-2019

Anticipeer als werkgever op de juiste manier tijdens de drie verschillende fases van psychisch verzuim. Lees hier de specifieke adviezen tijdens de crisis-, probleemoplossende- en toepassingsfase.

Lees meer

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

26-08-2019

Veteranen met posttraumatische klachten zijn mogelijk te behandelen met de partydrug MDMA. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe therapieën voor ptss waarbij ook wordt gekeken naar virtual reality.

Lees meer

Antidepressiva ook effectief bij milde depressie

19-09-2019

Antidepressiva is ook effectief bij een milde tot matige depressie, en niet alleen bij een ernstige depressie, zoals altijd is aangenomen. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek aan de universiteit van Göteborg.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer