Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Het belang van diagnostiek

Diagnostiek biedt belangrijke handvatten om een vervolgtraject zodanig vorm te geven dat betrokkene duurzaam inzetbaar aan het werk kan zijn. Diagnostiek is daarbij de eerste stap in het inventariseren van mogelijkheden en vervolgens inzetten van (therapeutische) interventies waarmee belemmeringen opgeheven kunnen worden. In veel gevallen wordt er pas onderzoek uitgevoerd wanneer herstel uitblijft en/of re-integratie stagneert. Dit kan betekenen dat onderliggende problematiek lange tijd onbehandeld blijft en problemen zich verder kunnen opstapelen. Wanneer een werknemer nog niet is uitgevallen kan een expertise preventief ingezet worden om werknemer te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-) mogelijkheden in werk in kaart te brengen.

Door tijdige inzet van arbeidsgericht onderzoek kan er een onderbouwde en gerichte keuze worden gemaakt voor het behandel- en re-integratieplan. Met de verkregen inzichten over klachten, karaktereigenschappen en waarden in werk kan er efficiënt gewerkt worden aan herstel en kan het ziekteverzuim ingeperkt worden. Dit werkt kostenbesparend en bevordert de duurzame inzetbaarheid.

Wanneer diagnostiek inzetten binnen WIA tijdlijn?

Wanneer een werknemer is uitgevallen, is een expertise op meerdere momenten in de afgebeelde WIA tijdlijn van waarde: zo kan een expertise inzicht verschaffen in de probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak of wanneer re-integratie al van start is gegaan maar deze stagneert. Vaak wordt een expertise ingezet om later, bij de eerstejaars evaluatie, de bedrijfsarts te ondersteunen bij het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Prettig en gezond thuiswerken tijdens de corona-uitbraak: een overzicht voor u als werkgever

31-03-2020

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen voorlopig thuis. Voor sommigen de dagelijkse praktijk, maar voor de meesten is het even wennen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers prettig en gezond kunnen thuiswerken deze weken? Lees hier de tips gegeven door  ArboNet

Lees meer

BirdView laat zich ISO 27001 certificeren

03-02-2020

De komende weken wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de norm ISO 27001 en de NEN 7510.  ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is de daaruit voortvloeiende Nederlandse norm specifiek voor de zorg. Deze certificatie bevestigt dat de informatiebeveiliging bij BirdView goed op orde is en voldoet aan de belangrijkste internationale standaard op dit gebied. Het laat verder zien dat de bescherming van gegevens van cliënten, verwijzers en opdrachtgevers bij BirdView de hoogste prioriteit heeft.

Corona hulpverleningsloket van BirdView/Ascender

26-03-2020

Net als u zien wij dat momenteel veel medewerkers binnen organisaties vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties.

BirdView biedt - in samenwerking met haar partner Ascender - in deze tijd een 24/7 hulplijn aan.

Lees meer

Burn-out vs. bore-out: de verschillen

04-02-2020

De term ‘burn-out’ is al lang geen onbekende meer. Maar wist je dat ook bore-out een veelvoorkomend probleem is? Volgens een recent onderzoek van de KU Leuven maakt 6 procent van de Vlamingen er kans op. Maar wat zijn nu juist de verschillen?

Lees meer

Dienstverlening ten tijden van Corona

18-03-2020

Wij brengen u graag op de hoogte over de mogelijkheden van BirdView expertises ten tijde van de Corona crisis en daarbij horende maatregelen.

Lees meer

5 handvatten voor contact bij psychisch verzuim

03-02-2020

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verzuimende medewerker met psychische klachten is het vaak lastig in te schatten wat de uitgevallen medewerker nodig heeft of kan helpen. In het volgende artikel worden een aantal gerichte adviezen besproken die helpen in het contact en de re-integratie.

Lees meer

Freelance GZ psycholoog diagnostiek gezocht

02-03-2020

Per direct zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog met regelmaat beschikbaar op freelance basis, voor de regio Utrecht en Amsterdam voor het doen van klinische expertises en persoonlijkheidsonderzoek.

Lees meer

Deskundige aan het woord: psychodiagnostisch medewerker Hanneke van der Werf

03-02-2020

“We  kijken wat iemand nog wél kan”, zegt Hanneke van der Werf, die als psychodiagnostisch werker bij BirdView mensen met werkgerelateerde klachten test. De aanleiding voor een psychologisch onderzoek  is meestal dat iemand in het werk stagneert, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of zich vaak ziek meldt. 

Lees meer