Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

De bouwstenen van mindfulness

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. Voordat er begonnen wordt met mindfulness is het belangrijk een intentie te hebben van wat je wilt bereiken. Deze kan vervolgens tijdens het proces veranderen. Tijdens de mindfulness oefeningen ligt de nadruk op het optimaal focussen van de aandacht op bijvoorbeeld het hier en nu. Vervolgens wordt er een bepaalde houding aangenomen tegenover de waargenomen ervaring waar de aandacht op is gefocust. Een houding van mededogen en geduld kan het vermogen ontwikkelen om negatieve ervaringen zoals de huidige coronacrisis in een ander perspectief te zien en niet weg te willen duwen maar te accepteren.

Bewustwording van de aandacht

Een welbekende eigenschap van mindfulness is de aandacht vestigen op het hier en nu. Het kan wel eens voorkomen dat wanneer men bijvoorbeeld een kat aait, hun aandacht verplaatst naar de negatieve gevolgen van een crisis. Mensen kunnen snel hun aandacht van de ene naar de andere gedachte verplaatsen wat vervolgens invloed kan hebben op emoties en gedrag. Het continu nadenken over een crisis kan bijvoorbeeld leiden tot angstige emoties die stress kunnen veroorzaken. Door de aandacht naar binnen te richten naar het lichaam dat contact maakt met de zachte vacht van de kat, wordt het lichaam gekalmeerd en het hoofd gekoeld. Kijkend naar de huidige coronacrisis kan het vestigen van de aandacht op het hier en nu bij mensen die niet besmet zijn met het virus ook helpen met het bewustzijn creëren dat het virus wel bestaat, maar niet fysiek aanwezig is. Door te erkennen dat voor deze mensen het virus alleen bestaat in hun gedachtes wordt de afstand tot het virus groter en kan de ervaren angst verminderen.

Erkennen van gedachtes en gevoelens

Mensen kunnen moeite hebben met het erkennen van angstige gedachtes en deze vervolgens verbergen. Door het verbergen en misschien zelfs ontkennen van deze gedachtes ontstaat er een innerlijke strijd die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de psychische gezondheid. Het is belangrijk te erkennen dat dit soort angstgevoelens menselijk zijn en deze te accepteren. Wat kan helpen is de angstgevoelens te benoemen en hierbij aan te geven dat het oké is om deze gevoelens te ervaren. Zeg bijvoorbeeld: “Het is oké dat je bang bent, veel mensen zullen bang zijn, je doet wat je kunt”. Dit verminderd activiteit in de hersen en kalmeert het lichaam. Het kan ook helpen wanneer er spanningen in het lichaam voelbaar zijn, eens de hand op de spanningsplek te leggen. Niet om deze spanning proberen weg te werken, maar om de spanning te erkennen en te accepteren dat deze er is.

Dankbaarheid uitspreken

In plaats van puur de aandacht te vestigen op de negatieve gevolgen van de crisis, kan het helpen om de aandacht te verplaatsen naar de dingen waar men dankbaar voor is. Denk bijvoorbeeld bij de coronacrisis aan alle positieve initiatieven die worden uitgevoerd om de ouderen van hun eenzaamheid af te helpen of de technische mogelijkheden die er momenteel zijn om toch met elkaar in contact te kunnen blijven. Schrijf deze gedachtes vervolgens op voor nog meer erkenning en zichtbaarheid.

Literatuur
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York, NY: Guilford Press.
Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3), 373-386.
Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Een re-integrerende werknemer

07-07-2020

Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in het re-integratietraject. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer