Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Corona informatie

BirdView afspraken kunnen ten tijde van corona - op verantwoorde wijze – doorgang vinden. Nieuwe aanvragen worden onbelemmerd in behandeling genomen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

5 tips om met negatieve ervaringen om te gaan

We leven door de coronacrisis momenteel in een onzekere tijd. We maken ons zorgen over de gezondheid en wat de toekomst ons gaat brengen. Vanuit de positieve psychologie geven wij 5 tips die kunnen helpen met het omgaan met moeilijke situaties zoals deze.

1. Mindfulness

Mindfulness zorgt voor een afsluiting van de hectische buitenwereld om vervolgens de aandacht naar binnen te richten. Met behulp van ademhaling wordt er getracht innerlijke rust te vinden door te ontkoppelen van negatieve gedachtes, emoties en andere stressoren. Dit is te vergelijken met het oog van een orkaan. Buiten het oog van een orkaan stormt het, maar binnen het oog is het kalm en stil. Het doel is om bij mindfulness het oog van de orkaan te bereiken en af te sluiten van de vele gedachtes buiten het oog.

2. Omgaan met oncontroleerbare situaties

Het geeft mensen een veilig gevoel om controle te hebben over situaties. Dit is echter niet altijd mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het willen controleren van het gedrag van anderen of het gelijk in slaap willen vallen in bed. De enige mogelijkheid om in dit soort situaties controle te houden is het loslaten van de controle. Door de controle los te laten ontstaat er acceptatie over het feit dat er niks gedaan kan worden om de situatie te veranderen. Dit wil niet zeggen dat er geen acties meer ondernomen kunnen worden om enige controle te behouden. Zo is er nog altijd de controle over het geven van betekenis aan de situatie en hoe er vervolgens mee om wordt gegaan. Door inzicht te hebben in de grenzen van de persoonlijke controle wordt er wel tijd en energie geïnvesteerd in acties binnen de persoonlijke controle en geen tijd en energie verspilt aan acties buiten de persoonlijke controle. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat in oncontroleerbare situaties een persoon zich beter kan richten op het controleren van de ontstane emoties dan op het controleren van de oorzaak van de situatie.

3. Acceptatie van negatieve emoties

Moeilijke situaties kunnen leiden tot negatieve emoties. Mensen ervaren niet graag negatieve emoties en proberen zich hiervan af te sluiten. Zo denken zij de pijn die deze emoties kunnen veroorzaken te voorkomen. Het afsluiten van negatieve emoties kan echter problemen met zich mee brengen. Zo kan er bijvoorbeeld waardevolle informatie gemist worden over hoe een situatie wordt ervaren. Boosheid laat bijvoorbeeld zien dat iemand over de grens is gegaan. Verder zorgt de ervaring van negatieve emoties ervoor dat een persoon leert hoe hier mee om te gaan en zich zo kan redden in moeilijke situaties. Tot slot leidt het afsluiten van negatieve emoties tot een innerlijke strijd met negatieve gevolgen voor de psychische gezondheid. Om op een gezonde wijze met negatieve emoties om te gaan is het belangrijk deze emoties te accepteren en volledig te ervaren zodat er vervolgens op een wenselijke manier naar kan worden gehandeld.

4. Venster van tolerantie

Het venster van tolerantie wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand in staat is om met emotionele gebeurtenissen om te gaan. Wanneer men binnen het venster van tolerantie verkeert, bevinden zij zich in een optimale staat waarbij negatieve emoties op een acceptabele wijze worden ervaren. Buiten het venster van tolerantie reageert het zenuwstel in een overlevingsmodus. Dit kan enerzijds zorgen voor negatieve gedachtes en impulsieve reacties, of anderzijds tot emotionele en fysieke gevoelloosheid. Mensen met een wijd venster van tolerantie kunnen vaak beheerst omgaan met stressoren. Mensen met een smal venster van tolerantie zullen hier meer moeite mee hebben. De reikwijdte kan ook verschillen per situatie waardoor bijvoorbeeld op het ene moment een teleurstelling beter kan worden verwerkt dan op andere momenten. Om te weten hoe om te gaan met emotionele gebeurtenissen, is het belangrijk bewust te zijn van signalen die wijzen op een staat buiten het venster van tolerantie en wat er gedaan kan worden om weer in het venster van tolerantie te komen. Denk bijvoorbeeld bij negatieve impulsieve reacties aan ademhalingsoefeningen en bij emotionele gevoelloosheid aan het zoeken van interactie met de omgeving.

5. Plan voor het tonen van veerkracht

Mensen zijn in staat om over moeilijke situaties heen te komen door het tonen van veerkracht. Uit onderzoek is gebleken dat veerkracht zorgt voor innerlijke kracht, bekwaamheid, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegenslag, het verkleinen van de impact van risicofactoren zoals stressvolle levenservaringen en het vergroten van beschermende factoren zoals optimisme en sociale steun. Het tonen van veerkracht heeft te maken met bepaalde gedragingen, gedachtes en acties die geleerd en ontwikkeld kunnen worden. Dit kan bereikt worden door het leren van eerdere moeilijke situaties waarbij het tonen van veerkracht noodzakelijk was. Denk hierbij terug aan het volgende:

Wat voor strategie werd gebruikt in de omgang met de situatie? Denk bijvoorbeeld aan het maken van een wandeling, mediatie of het luisteren naar bepaalde muziek.
Welke mensen hielden u op de been om over deze situatie heen te komen?
Waren er bepaalde wijsheden uit bijvoorbeeld een muziekstuk of verhaal die hielpen bij de verwerking?
Welk oplossingsgericht verdrag werd vertoond om met de situatie om te gaan? Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van het probleem, zoeken naar nieuwe informatie, het geven van de eigen mening of hulp vragen bij anderen.

Voor meer informatie en thuisoefeningen verwijzen wij u graag door naar de website van Positive Psychology.

 

Literatuur:
- Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35-43.
- Strentz, T., & Auerbach, S. M. (1988). Adjustment to the stress of simulated captivity: Effects of emotion-focused versus problem-focused preparation on hostages differing in locus of control. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 652-660.
- Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York, NY: Guilford Press.
- Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Emotional avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152-1168.
- Siegel, D. J. (2010). Mindsight: The new science of personal transformation. New York, NY, US: Bantam Books.
- Siegel, D.J. (1999). The Developing Mind. New York, NY, US: Guilford Press
- Abiola, T., & Udofia, O. (2011). Psychometric assessment of the Wagnild and Young’s resilience scale in Kano, Nigeria. BMC Research Notes, 4, 509.
- McDonald, G., Jackson, D., Wilkes, L., & Vickers, M. H. (2012). A work-based educational intervention to support the development of personal resilience in nurses and midwives. Nurse Education Today, 32, 378-384.
Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Een re-integrerende werknemer

07-07-2020

Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in het re-integratietraject. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

Lees meer

De psychische gezondheid in het ‘nieuwe normaal’

02-06-2020

De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld; kinderen kunnen weer deels naar school, we mogen weer naar de kapper en de horeca gaat voorzichtig open. We proberen met elkaar vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, maar ook dit brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Tijdens deze overgangsperiode is het van groot belang om ons brein gezond te houden. Wij geven graag een aantal praktische tips om je mentale gezondheid te ondersteunen.

Lees meer

Online EMDR

02-07-2020

De online therapieën en behandelingen ontwikkelen zich in huidige situatie zeer snel, waar veelal positief op gereageerd lijkt te worden. Hoe zit dit dan met EMDR? 

Lees meer

Effectief herstellen van werk

04-06-2020

Stressvolle situaties zijn bij een tekort aan hersteltijd van negatieve invloed op de gezondheid. Het is daarom van belang dat er na een stressvolle situaties weer voldoende wordt hersteld. Maar hoe herstel je dan op een effectieve wijze en wat is hier precies het belang van??

Lees meer

Hoe verander je (blijvend) je gedrag?

30-06-2020

Het blijvend veranderen van gedrag kan best lastig zijn. Daarom volgen hier een aantal handige toepasbare tips om positieve gedragsverandering in te zetten en natuurlijk vol te houden.

Lees meer

De bouwstenen van mindfulness

20-05-2020

Mindfulness is een meditatietechniek die de nodige rust en ontspanning kan bieden. In tijden van crisis kunnen mensen zich verliezen in gedachtes over onder andere de onzekere toekomst. Mindfulness kan helpen om mensen in het hier en nu te laten leven. Voordat we tips geven voor het inzetten van mindfulness technieken, is het nuttig om de bouwstenen te kennen. 

Lees meer

Communiceren bij een uitgevallen medewerker

22-06-2020

Hoe ga je als werkgever om met een uitgevallen werknemer? Het is  belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. In het volgende artikel geven wij handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

Lees meer

Terug naar kantoor? Voordelen van het thuiswerken.

09-06-2020

Na een aantal maanden thuis te zijn geweest, starten veel beroepsgroepen weer op. De meesten werknemers liepen toch echt wel tegen praktische problemen aan van het thuiswerken. Toch zitten er ook voordelen aan het thuiswerken die wij zeker niet moeten vergeten! 

Lees meer