Ondersteuning bij stagnatie.
Diagnostiek met zorg.
Zo werkt het.
Duidelijkheid bij stagnatie in werk.

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

Expertises voor de arbeidssector
BirdView richt zich op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, UWV, gemeenten en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. BirdView heeft directe communicatielijnen tussen alle deskundigen.

BirdView is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we nadrukkelijk op zoek naar handvatten voor het doorbreken van stagnatie, onze rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk.

Bij onderzoek naar stagnatie in werk is het van belang dat:

  • het probleem helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord, werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen om stagnatie te doorbreken.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

GGZ moet meer gebruikmaken van digitale technologie

10-05-2017

De GGZ maakt nog te weinig gebruik van digitale technologie om patiënten te helpen en de kosten te verlagen. Dit staat in een onderzoek van ING naar de doelmatigheid en effectiviteit van de verleende hulp aan jaarlijks circa 800.000 mensen. De GGZ werkt onder druk van de overheid en zorgverzekeraars aan grotere doelmatigheid.

Lees meer

Ins en outs van ‘depressiedeal’ Schippers

10-05-2017

In 2030 moet het aantal mensen met een depressie met 30 procent gedaald zijn. Dat is het doel van de ‘depressiedeal’ die minister Schippers van VWS sloot met 19 zorgpartijen. Dat deed ze nog net voor de verkiezingen, maar ‘de deal gaat natuurlijk gewoon door’, aldus een VWS-woordvoerder. Wel moet er extra geld komen, vinden ondermeer GGZ Nederland en Depressie Vereniging.

Lees meer

Mindfulness, yoga en joggen helpen tegen depressie

10-05-2017

Nieuw onderzoek wijst uit dat yoga, mindfulness en regelmatig bewegen gunstig effect hebben in de strijd tegen depressie. ‘Er zijn zowel biologische als psychologische factoren in het spel’, zegt kinesitherapeut Davy Vancampfort aan de KU Leuven. Samen met Britse en Australische collega’s publiceerde hij meta-analyses van het effect van fysieke activiteit op depressiviteit.

Lees meer

Knuffelhormoon als neusspray bij PTSS

10-05-2017

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaat onderzoeken of oxytocine via een neusspray ingezet kan worden ter ondersteuning van psychotherapie bij traumaverwerking. Dit stofje zorgt er voor dat mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zich minder angstig voelen. Het verhoogt het gevoel van veiligheid en bovendien de motivatie, mede als gevolg van het zich rustiger en mentaal sterker voelen. 

Lees meer

Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking

10-05-2017

Ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidsbeperking maar een groot deel daarvan kan met een beetje hulp prima werken. Bovendien levert dit een bewezen positief effect aan het mentale welzijn. Mensen met een arbeidsbeperking komen echter vaak moeilijker aan een baan sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

Lees meer

Kennis van ervaringsdeskundigen inzetten bij hulpverlening

10-05-2017

De inzet van ervaringsdeskundigen kan de hulpverlening in de GGZ sterk verbeteren. Dat stelt Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink in haar proefschrift ‘HEE! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’. Boevink pleit voor een kruisbestuiving van persoonlijke en collectieve cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis.

Lees meer

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ met spreker Dick Freriks

17-10-2016

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ is de titel van de studiedag van het Nivre voor letselschade specialisten op 4 oktober. Drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG en verbonden aan BirdView en Ascender spreekt vanuit zijn ervaring als psychotherapeut. Hij belicht het psychologische effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan, na bijvoorbeeld een ongeval, een delict of een medische fout.

Lees meer