Duidelijkheid over mogelijkheden
Diagnostiek met zorg

Bel of mail ons voor vrijblijvend overleg via
Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Zo werkt het.
Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

BirdView is een onafhankelijk expertisecentrum
BirdView biedt uiteenlopende onderzoeken aan toegespitst op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, overheidsinstellingen, UWV en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.
Klik hier voor een volledig overzicht van de onderzoeken.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle (voor volledig overzicht zie Locaties). De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Onze deskundigen hebben elk hun relavante specialisatie, zoals persoonlijkheidsproblematiek, neuropsychologie, loopbaanvraagstukken en/of autisme. Tussen alle deskundigen bestaan directe communicatielijnen om zodoende overleg en kennisoverdracht te optimaliseren.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we naast handvatten voor eventuele beperkingen nadrukkelijk op zoek naar duidelijkheid over bestaande mogelijkheden, onze rapportages zijn overzichtelijk en concreet.

Bij onderzoek naar eventuele beperkingen en nog bestaande mogelijkheden ten aanzien van werk is het van belang dat:

  • de behoefte helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen en daarnaast zoeken wij actief (telefonisch) contact op met alle betrokken partijen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord (DSM-V classificatie), werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen voor eventueel ervaren problematiek.

Wist u dat BirdView altijd een gratis telefonisch consult aanbiedt? Wij denken graag met u mee welk type onderzoek het beste past bij uw vraag. Het secretariaat (030 208 03 19) helpt u hier graag mee verder en beantwoordt uiteraard ook al uw overige vragen.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Game helpt razendsnel bij opsporen Alzheimer

17-06-2019

Onderzoekers kunnen in een paar minuten de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer bij iemand herkennen als de proefpersoon de game Sea Hero Quest speelt. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie.

Lees meer

Slapeloosheid is voorspeller voor ontwikkelen van psychische stoornissen

17-06-2019

Slapeloosheid is de belangrijkste voorspeller voor het ontwikkelen van een depressie, angststoornis of posttraumatische stressstoornis. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Herseninstituut dat is gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Brain.

Lees meer

Experiment met paddo’s als medicijn tegen depressie

17-06-2019

Paddo’s kunnen vanwege het stofje psilocybine werken als een medicijn tegen hardnekkige depressies. UMC Utrecht en het UMCG doen mee aan een experimenteel onderzoek naar de werking ervan bij patiënten die onvoldoende baat hebben bij antidepressiva.

Lees meer

De 3 fases van psychisch verzuim

23-04-2019

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij uitval door psychische klachten zijn drie fases te onderscheiden.

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om burn-out vast te stellen

17-06-2019

De KU Leuven heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Burnout Assessment Tool (BAT). Aan de hand van 23 vragen zou het voor hulpverleners direct duidelijk worden of iemand een burn-out heeft of er risico op loopt.

Lees meer

Blog Erwin van Meekeren: “Omgaan met borderline”

23-04-2019

Het dominante beeld van borderline is nogal negatief. Maar instabiliteit en impulsiviteit, symptomen van deze stoornis, komen vaak juist voort uit kwetsbaarheid en beschadiging. In deze blog geef ik uitleg over omgaan met deze persoonlijkheidsproblematiek.

Lees meer

“Zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoening kan beter”

17-06-2019

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening is in de Nederlandse zorg onvoldoende gewaarborgd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar dat patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Lees meer

Behandel zowel somatische als psychiatrische klachten

23-04-2019

Patiënten met een psychiatrische aandoening hebben vaak ook last van lichamelijke ziekten. Psychiater en hoogleraar Wiepke Cahn van het UMC Utrecht onderzoekt de oorzaak ervan en hoe  je het kunt voorkomen.

Lees meer