Bird

Duidelijkheid over mogelijkheden in werk.

20 jaar onafhankelijke psychologische en psychiatrische diagnostiek

Breed onderzoeksaanbod Geen wachttijden Locaties verspreid over Nederland Heldere rapportages

Procedure onderzoek BirdView

 1. Aanmelding

  1

  1Cliënt wordt door bedrijfsarts of verzekeringsarts of de werkgever aangemeld voor een expertise. (Aangezien een belangrijk deel van een expertise bestaat uit medische informatie is het wenselijk, dan wel noodzakelijk, dat er een medicus betrokken is. Enkel een medicus kan het medisch rapport inzien en samen met cliënt de adviezen, voorkomen uit de expertise, in werking zetten.)

 2. Inplannen cliënt en versturen vragenlijst

  2

  2BirdView neemt contact op met cliënt om het onderzoek in te plannen. Daarnaast worden naar cliënt, bedrijfs- of verzekeringsarts en de werkgever een online vragenlijst gestuurd. Zo kunnen we uitzoomen, een breder kader scheppen en onze onafhankelijke positie waarborgen.

 3. Gesprek met psycholoog

  3

  3Tijdens het gesprek met de psycholoog zal worden ingezoomd op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer.

 4. Testonderzoek

  4

  4Na afloop van het gesprek met de psycholoog wordt testonderzoek afgenomen. In veel gevallen kan dit online. Bij een neuropsychologisch onderzoek gebeurt dit op één van onze locaties.

 5. Eventueel tweede onderzoeksdag

  5

  5Indien er sprake is van een multidisciplinair onderzoek vindt er op een andere dag een tweede gesprek plaats met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige.

 6. Verwerking rapportage

  6

  6De rapportage wordt verwerkt. In de conclusie en adviezen worden, naast een formeel diagnostisch antwoord, relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken.

 7. Inzage

  7

  7De medisch en niet-medisch rapportage worden naar cliënt verstuurd voor inzage; betrokkene krijgt twee weken om eventuele feitelijke onjuistheden naar voren te brengen. Deze worden aangepast in het rapport.

 8. Versturen rapportage

  8

  8Naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het medisch rapport verstuurd. Naar de werkgever wordt een niet-medische werkgeversbrief/rapportage verstuurd (in het geval van een psychiatrische expertise wordt er geen niet-medische terugkoppeling gegeven aan werkgever aangezien dit onderzoek een volledig medisch insteek heeft).

 9. Nazorg

  9

  9Zowel werkgever, bedrijfsarts als cliënt kunnen na afloop van het onderzoek contact opnemen met de onderzoeker(s) indien overleg gewenst is.

We voeren onder andere expertises uit voor:

 

Dank voor dit relevante onderzoek, om onderscheid te maken tussen objectieve afwijkingen en ‘gedrag’ anderszins. Ik kan nu onderbouwd nader adviseren.
- Bedrijfsarts
Jullie hebben het allemaal helder verwoord. Het onderzoek was erg vermoeiend voor mij, maar de benadering was erg fijn waardoor de dag zo voorbij was. Bedankt voor alles, het rapport heb ik als zeer inzichtelijk ervaren.
- Client
Een duidelijk rapport en antwoord op de vraagstelling. De tijdigheid is een positieve factor.
- Bedrijfsarts
Ik ben heel erg blij met het advies en de wijze waarop u te werk bent gegaan. Het advies biedt mij houvast en perspectief om uit de huidige impasse in mijn functioneren te komen.
- Client

Nieuwe vaardigheden voor persoonlijke groei en werkgeluk aanleren

28-04-2022

Nieuwe vaardigheden aanleren is belangrijk voor je persoonlijke groei en werkgeluk. Maar het is ook essentieel om bij te blijven, de arbeidsmarkt is immers voortdurend in beweging. Stel jezelf daarom doelen en werk actief aan je praktische skills.

Nieuwjaarswens en bereikbaarheid tijdens feestdagen

23-12-2021

De kunst van tijd nemen voor jezelf

21-12-2021

A&G psycholoog / Business Development Manager Rosanne Smit van BirdView is geïnterviewd voor het magazine ‘Vooruit’ van onze klant Movir. Hierin vertelt Rosanne over het onderwerp ‘tijd voor jezelf’, iets dat met name voor zelfstandigen moeilijk te realiseren is. In het artikel lees je waarom dit toch van belang is met tips hoe dit te realiseren.

Meer nieuws