Ondersteuning bij stagnatie.
Diagnostiek met zorg.

Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Zo werkt het.
Duidelijkheid bij stagnatie in werk.

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

Expertises voor de arbeidssector
BirdView richt zich op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, UWV, gemeenten en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. BirdView heeft directe communicatielijnen tussen alle deskundigen.

BirdView is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we nadrukkelijk op zoek naar handvatten voor het doorbreken van stagnatie, onze rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk.

Bij onderzoek naar stagnatie in werk is het van belang dat:

  • het probleem helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord, werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen om stagnatie te doorbreken.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Nieuwe therapie bij angsten en fobieën

01-02-2017

Er is een nieuwe therapie in ontwikkeling tegen fobieën en posttraumatische stressstoornis (PTSS) waarbij angsten verdwijnen zonder ze te linken aan pijnlijke herinneringen. De techniek, fMRI decoded neurofeedback (DecNef), is ontwikkeld door wetenschappers aan het ART Computional Neuroscience Lab in Japan.

Lees meer

Vroege signalering en preventie loont

01-02-2017

Een vroege signalering en vroege interventies bij verslaving en psychische problemen moeten beter ingezet worden. Dat stelt GGZ Nederland in een brief aan de Tweede Kamer die onlangs debatteerde over het preventiebeleid.

Lees meer

Slimmer screenen van geestelijke klachten

01-02-2017

Een nieuwe applicatie zorgt ervoor dat hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg efficiënter kunnen screenen of iemand psychische problemen heeft. Het gaat om een ‘slimme’ digitale vragenlijst, waarbij het antwoord op een vraag bepaalt welke volgende vraag wordt gesteld.

Lees meer

Mensen met psychische aandoeningen minder kans op arbeidsmarkt

01-02-2017

Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt; is het ernstig dan daalt de kans op een betaalde baan met 30 procent en is de aandoening licht dan is de afname 10 tot 15 procent.

Lees meer

Geluk maakt niet gezonder

01-02-2017

Goed nieuws voor pechvogels en pessimisten: er is geen direct verband tussen geluk en gezondheid. Dat blijkt uit de Million Women Study die onlangs is gepubliceerd in The Lancet. 

Lees meer

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ met spreker Dick Freriks

17-10-2016

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ is de titel van de studiedag van het Nivre voor letselschade specialisten op 4 oktober. Drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG en verbonden aan BirdView en Ascender spreekt vanuit zijn ervaring als psychotherapeut. Hij belicht het psychologische effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan, na bijvoorbeeld een ongeval, een delict of een medische fout.

Lees meer