Ondersteuning bij stagnatie.
Diagnostiek met zorg.
Zo werkt het.
Duidelijkheid bij stagnatie in werk

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

Expertises voor de arbeidssector
BirdView richt zich op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, UWV, gemeenten en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. BirdView heeft directe communicatielijnen tussen alle deskundigen.

BirdView is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we nadrukkelijk op zoek naar handvatten voor het doorbreken van stagnatie, onze rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk.

Bij onderzoek naar stagnatie in werk is het van belang dat:

  • het probleem helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord, werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen om stagnatie te doorbreken.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Vacature psychologisch/psychodiagnostisch medewerker (M/V) Utrecht

24-05-2018

Per direct zijn wij op zoek naar een, bij voorkeur ervaren, psychologisch medewerker / psychodiagnostisch medewerker / testassistent die voor minimaal 16 uur per week beschikbaar is (in de toekomst mogelijkheid tot uitbreiding).

Lees meer

Sneller PTSS behandelen met schrijftherapie

05-03-2018

Meer dan twee keer zo snel PTSS behandelen? Volgens onderzoek van de Universiteit van Boston kan met schrijftherapie in 5 sessies hetzelfde resultaat worden bereikt als met 12 sessies cognitieve verwerkingstherapie.

Lees meer

“Benadruk de positieve eigenschappen van autisme”

15-05-2018

Een derde van de mensen met autisme zit werkloos, en veelal depressief, thuis. “Zonde, want als je meer focust op de sterke eigenschappen kunnen zij juist waardevolle werknemers zijn”, aldus BirdView-psycholoog Lotte Motmans. Lees hier het interview waarin ze vertelt over de diagnostiek bij mensen met autisme, waarbij ze zowel de beperkingen als de sterke eigenschappen onderzoekt.

Lees meer

Geestverruimende middelen goed voor het verwerken van trauma?

05-03-2018

Trauma verwerken met een partydrug? Grootschalig onderzoek moet nog beginnen, maar als alle tests goed verlopen wordt MDMA, het voornaamste bestandsdeel van de partydrug XTC, al in 2021 een offcieel erkend geneesmiddel.

Lees meer

Samenwerken en samen beslissen, ook als dat lastig lijkt?

15-05-2018

U kent het vast, dat ondanks uw goede bedoelingen het – soms al snel – misgaat in het contact met uw cliënten en er geen goede samenwerking ontstaat. Wie zijn die cliënten, wat kenmerkt hen? En wat kunt u als professional doen? Deze serie artikelen, waarvan vandaag de eerste verschijnt, zijn geschreven door Erwin van Meekeren, psychiater/psychotherapeut en schrijver van het boek Samen Beslissen in de Zorg.

Het onderwerp dat in de eerste artikel uit deze serie wordt besproken: stressregulatie

Lees meer

Door online training beter slapen, minder stress en minder piekeren

15-05-2018

Beter slapen? Minder stress? Minder piekeren? Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar het implementeren van online trainingen die hierop zijn gericht. Gekeken wordt of gerichte begeleiding naast de online training mensen met een lagere sociaaleconomisch status beter kan bereiken.

Lees meer

“Migraine en depressie zijn aan elkaar gelinkt”

15-05-2018

“Wees alert op depressie bij migrainepatiënten, want de twee aandoeningen hangen nauwer samen dan je zou denken.”, zegt Mark Louter, psychiater in opleiding, in zijn proefschrift waarop hij onlangs promoveerde.

Lees meer

De app SMARD moet de kans op de kans op terugkerende depressie verminderen

15-05-2018

Bij 50 tot 75% van mensen die een depressie hebben gehad, komt de depressie terug. Met een smartphone app willen onderzoekers dit percentage met 30% verminderen. “De uitdaging is om hiermee dreigende terugvallen vroegtijdig te herkennen”, aldus hoofdonderzoeker psychiater Eric Ruhe.

Lees meer

Ervaringsdeskundige wordt steeds meer ingezet in het sociaal domein

15-05-2018

De inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein neemt de laatste jaren toe. Een peiling van Movisie is het startpunt voor een groot onderzoek naar inzet van ervaringsdeskundigen.

Lees meer