Ondersteuning bij stagnatie.
Diagnostiek met zorg.
Zo werkt het.
Duidelijkheid bij stagnatie in werk.

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

Expertises voor de arbeidssector
BirdView richt zich op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, UWV, gemeenten en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. BirdView heeft directe communicatielijnen tussen alle deskundigen.

BirdView is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we nadrukkelijk op zoek naar handvatten voor het doorbreken van stagnatie, onze rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk.

Bij onderzoek naar stagnatie in werk is het van belang dat:

  • het probleem helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord, werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen om stagnatie te doorbreken.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Nieuw type onderzoek bij BirdView (15% korting)

05-01-2018

Per 1 februari biedt BirdView het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Onderzoek Standaard en het ADHD Onderzoek Standaard aan voor volwassenen. Binnen beide onderzoeken wordt op multidisciplinaire wijze gekeken naar de specifieke (ASS of ADHD) problematiek en eventuele bijkomende DSM-5 classificaties (comorbiditeit). Vanuit onze positieve en oplossingsgerichte visie is er in beide gevallen eveneens expliciet aandacht voor de individuele kwaliteiten, talenten en wensen ten aanzien van werk. 

Lees meer

Autisme bij vrouwen wordt beter onderkend

05-01-2018

Vrouwen lijden veel vaker aan een autisme spectrumstoornis (ASS) dan altijd wordt gedacht. De aandacht voor dit onderwerp neemt de laatste tijd toe, zowel in de wetenschap als in de media. “Er lag lang een vermoeden dat autisme bij vrouwen onder-gediagnosticeerd werd, maar de afgelopen jaren is er meer onderzoek naar de sekseverschillen gedaan. Daarnaast is hier in de klinische praktijk meer oog voor. Maar zeker nog niet voldoende”, zegt Anca Rapcencu die als psychiater is verbonden aan BirdView. 

Lees meer

Psychische problematiek en arbeids(on)geschiktheid vormen een complexe relatie

05-01-2018

Door: Erwin van Meekeren, psychiater BirdView

Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psychische problemen komt zoals bekend veel voor. Maar de relatie daartussen is behoorlijk complex. Dat vraagt dus om een nauwkeurige benadering. De redenen van die complexheid zijn divers. Psychische stoornissen zijn heterogeen, kennen veel overlap en veel comorbiditeit. Psychische stoornissen behoren toe aan een mens met een bepaalde coping en bepaalde persoonlijkheidskenmerken. 

Lees meer

Mensen met een beperking ondervinden nog (te) veel problemen op werk

05-01-2018

Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen  en onderwijs, hebben zij vooral last op het gebied van arbeid. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. 

Lees meer

‘Sociale’ hersenen zijn vatbaarder voor depressie

05-01-2018

Mensen die gevoelig, zachtaardig, verantwoordelijk en eerlijk zijn lopen meer risico op een depressie. Dat blijkt uit een nieuw Japans onderzoek dat is gepubliceerd in Nature Human Behavior. Egoïsten daarentegen blijken vaak gelukkiger dan hun socialere medemens. De Japanse wetenschappers stelden vast dat de groep ‘pro-socialen’ meer symptomen van depressie vertoont. 

Lees meer

Brede aanpak voor herstel van mensen met psychische aandoeningen

05-01-2018

Er is nog veel winst te behalen bij het maatschappelijk herstel van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Dat zei professor Stynke Castelein in haar oratie als bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. “Er speelt een groot maatschappelijk probleem, en dat vergt een brede aanpak.” 

Lees meer